Danish shipping - Logo

Åbner Årsberetning 2022

EN

Danske Rederier

Årsberetning 2022

Farefuldt farvand

Det har på mange måder været endnu et historisk og udfordrende år for dansk skibsfart.

Her tænker jeg ikke mindst på krigen i Ukraine, som med dens alvorlige menneskelige konsekvenser har fået mange af vores daglige bekymringer til at synes ligegyldige, men også på kampen mod pirater vest for Afrika og de fortsatte udfordringer, som stadig følger efter COVID-19.

Krigen i Ukraine har stillet erhvervet i vanskelige dilemmaer. Mange har sagt stop for nye forretninger i Rusland, mens vi navigerer gennem sanktioner og samtidig håndterer helt lavpraktiske spørgsmål som f.eks., hvordan vi udbetaler løn til vores russiske søfarende.

Vi forstår og støtter alle de hårde sanktioner mod Rusland og håber, at der snart findes en løsning, så freden igen kan sænke sig over Europa.

Før krigen i Ukraine brød ud, var det COVID-19 pandemien, der krævede vores fulde opmærksomhed. De mange rejserestriktioner, nedlukninger og hjemsendelser ændrede forbrugsmønstrene og satte forsyningskæderne under pres. Det betød store udsving i fragtpriserne, som udviklede sig meget forskelligt i de forskellige segmenter.

Udviklingen betød dog også, at vi ramte et ”all-time-high” med vores bidrag til eksporten. Intet mindre end 325 milliarder kroner eksporterede rederierne søtransport for i 2021.

779 skibe sejlede ved årsskiftet 2021/2022 under Dannebrog. Det er 15 skibe mere end året før og det højeste antal nogensinde. Samtidig vokser vores opererede tonnage, så vi fortsat er placeret i top-10 over verdens største søfartsnationer. Det kan vi godt tillade os at være stolte af.


Men den størrelse søfartsnation forpligter også. Og jeg er glad for at se danske rederier helt i front i den grønne omstilling af skibsfarten. Ligeledes glæder det mig, at Danmark er sit ansvar som stor, stolt søfartsnation bevidst og bidrager aktivt til den grønne omstilling af skibsfarten — blandt andet med vores lederskab af Shipping Mission Innovation.

Vi har i Danske Rederier med vores nye strategi ”Towards Zero” sat os det ambitiøse mål at accelerere den grønne omstilling af den globale skibsfart. Det kræver innovation, omstillingsparathed og betydelige investeringer i nye teknologier de kommende årtier.

En forudsætning for grøn omstilling er grønne brændstoffer. Ikke kun til vores skibe, men også til flytrafikken og andre svært omstillelige brancher.

Derfor udgiver vi i dag en større analyse af, hvor meget vedvarende energi, Danmark skal levere som bidrag til at gøre skibsfarten CO2-neutral. Det kommer du til at høre meget mere om.

God læselyst.

Jacob Meldgaard, CEO i TORM og formand for Danske Rederier


Året kort

Skibsfarten i tal