Arbejdsmarked

Danske Rederier er arbejdsgiverorganisation for søfarende der sejler på skibe under dansk flag. På disse sider kan du finde informationer om hovedoverenskomster og aftaler indgået med danske faglige organisationer. Derudover kan du finde nyttig viden om diverse arbejdsmarkeds- og ansættelsesretlige emner som Danske Rederier bistår deres medlemmer med. Denne Rådgivning og Informationsside er delvist låst og man kan finde mere information hvis man som medlem af Danske Rederier logger ind. Ydermere kan du finde lønstatistikker, informationer om feriekort-ordningen og barselsudligningsordningen og meget mere.