Information om abekopper (Monkeypox)

Internationalt udbrud af abekopper

Et antal påviste tilfælde af abekopper er registreret i flere lande verden over. Dette har igangsat et internationalt samarbejde for at afdække omfanget og minimere smittespredning.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede den 23. juli 2022 udbruddet af abekopper for en global sundhedskrise. Abekopper kan dog ikke sidestilles med coronavirus, da der ikke er samme potentielle risiko for at forårsage mange dødsfald eller lægge sundhedsvæsnet ned.

I modsætning til coronavirus, som smitter allerede, inden man har symptomer, og som kan spredes delvist luftbåren, så kræver abekoppevirus relativ tæt kontakt, og man kan først smitte andre, når man selv får symptomer. Perioden fra man bliver smittet, til man får symptomer (inkubationstiden) er i gennemsnit 6-16 dage, men kan både være kortere og længere (helt op til 21 dage).

Hidtil er der indberettet over 14.000 tilfælde af abekoppevirus fra 71 lande. Dødeligheden af abekoppevirus er 1 til 10 %, hvor den Vestafrikanske variant, som menes at være årsagen til det aktuelle udbrud, er den mildeste med en dødelighed på omkring 1 %.

WHO anbefaler ikke restriktioner i rejse eller handel på baggrund af dette udbrud, men situationen følges tæt af sundhedsmyndighederne.

Abekopper skyldes en sjælden virus, som findes i dyr i Afrika, men som også kan smitte mennesker.

Sygdommen har været kendt i Afrika i mange år, men ses kun meget sjældent i Europa. De nuværende tilfælde i Europa med smitte har primært været blandt mænd, som har haft seksuelle forhold med mænd. Sygdomsforløbene har generelt været milde.

Som det fremgår af ICS Rapid Risk Asessment fra 23. maj 2022, som kan læses i bunden af denne side, så er sandsynligheden for spredning af abekopper til personer i den brede befolkning meget lav. Ingen eller meget få personer i Danmark kan forventes at være naturligt immune mod abekopper, men der forventes en ret høj (kryds)beskyttelse blandt dem, som tidligere er vaccineret mod kopper, som er personer født før 1965.

Selvom beskyttelsen mod kopper aftager med tiden efter vaccination, forventes koppevaccinerede personer fortsat at være beskyttede mod alvorlig sygdom. En dansk vaccine mod apekopper er netop blevet godkendt.

Sygdommen abekopper viser sig ved feber, muskelsmerter, hovedpine og hævede lymfeknuder, efterfulgt af et udslæt med blærer efter typisk en til tre dage. For langt de fleste går det over af sig selv, og Sundhedsministeriet oplyser, at langt de fleste ventes at komme sig helt. Abekoppevirus kan dog medføre alvorlig sygdom for visse befolkningsgrupper. Dette gælder for børn under 8 år, personer med nedsat immunforsvar samt for gravide eller ammende.

Vi vil løbende opdatere denne side om abekopper, når vi modtager nye oplysninger om udbruddet.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af abekopper kan læses, her.