Barselsudligning

Danske Rederier administrerer Barselsudligningsordningen for rederierhvervet. Ordningen, der er branchespecifik, hører under den fælles udligning på DA-området. Barselsudligning, der er indført ved lov, udligner de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn under disses barselsorlov. Refusion sker på baggrund af den udbetalte løn til medarbejdere på barselsorlov.

Indmeldelse i Barselsudligningsordningen for rederierhvervet kan ske for rederivirksomheder, virksomheder med mobile eller offshore installationer eller virksomheder, der på anden vis har tilknytning til det maritime erhverv.

Virksomheder kan anmode om optagelse i ordningen ved at udfylde en tilslutningsblanket og en brugerfuldmagt, som begge er at finde i bunden af siden.

Al korrespondance sker i dag elektronisk, herunder indberetning til ordningen samt opkrævning af bidrag for rederiets ansatte. Ansøgning om refusion fra ordningen ved udbetaling af løn til medarbejdere på barselsorlov sker ligeledes direkte i barselssystemet.

Yderligere information om ordningen kan søges i pjecen 'Barselsudligningsordningen for rederierhvervet', somer at finde i bunden af siden.

Spørgsmål til ordningen kan rette til e-mail barsel@danishshipping.dk. eller på telefon 33 48 92 20 (mandag til fredag ml. 10.00-12.00)