Barselsudligning

Danske Rederier administrerer Barselsudligningsordningen for rederierhvervet. Ordningen, der er branchespecifik, hører under den fælles udligning på DA-området. Barselsudligning, der er indført ved lov, udligner de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn på barselsorlov. Refusion sker helt eller delvist og på baggrund af den udbetalte løn til medarbejdere på barselsorlov.

Indmeldelse i Barselsudligningsordningen for rederierhvervet kan ske for rederivirksomheder, virksomheder med mobile eller faste havanlæg (offshore) eller virksomheder, der på anden vis har tilknytning til det maritime erhverv.

Virksomheder kan anmode om optagelse i ordningen ved at udfylde en tilslutningsblanket og en brugerfuldmagt, som begge er at finde nedenfor.

Al korrespondance sker i dag elektronisk, herunder indberetning til ordningen samt opkrævning af bidrag for rederiets ansatte. Ansøgning om refusion fra ordningen ved udbetaling af løn til medarbejdere på barselsorlov sker ligeledes direkte i barselssystemet.

Nærmere information om ordningen kan søges i pjecen 'Barselsudligningsordningen for rederierhvervet', som kan downloades nedenfor.

Ved spørgsmål til ordningen skal al henvendelse ske per e-mail til: barsel@danishshipping.dk