Danske Rederiers Feriekortordning

Danske Rederier administrerer på vegne af medlemsrederierne feriepenge for de søfarende. Ordningen, der er branchespecifik, er en af flere private ordninger i Danmark. Ordningen administreres efter ferielovens bestemmelser med de ændringer, som følger af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse og retningslinjer foruden indgåede kollektive aftaler med de søfarendes faglige organisationer.

De søfarende får deres feriepenge udbetalt ved at anmode herom på https://feriekort2.danishshipping.dk/ De søfarende kan tilgå hjemmesiden med deres NemID, hvor de ud over anmodning om udbetaling af feriepenge ved afholdelse af ferie kan få et overblik over deres tilgodehavende feriepenge.

 

Medlemsrederierne og arbejdsgivere indberetter oplysninger til brug for feriekortets udstedelse på https://feriekort2.danishshipping.dk/ Dette sker ved at indlæse oplysninger data direkte fra deres lønsystem til Danske Rederiers Feriekortsystem. Medlemsrederiet og arbejdsgiveren indbetaler de søfarendes feriepenge til Danske Rederier, som herefter garanterer for udbetalingen til den søfarende, når denne afholder ferie.

 

Indmeldelsen i Feriekortordningen følger overenskomster mellem Danske Rederiers Overenskomst I eller II og de søfarendes faglige organisationer.

 

Er der spørgsmål til ordningen, udbetalinger, tilmeldelse etc., så kan Danske Rederiers Feriekortafdeling altid kontaktes på feriekort@danishshipping.dk eller ved at ringe til 33 48 92 17 (mandag – fredag kl. 10.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 14.00), hvor der er personlig betjening.

 

Til orientering, så løber optjeningsperioden til ferie og efter ikrafttrædelsen af den nye ferielov fra 1. september til 31. august det efterfølgende år. Afholdelsen af ferie følger et samtidighedsprincip, hvorfor det kan ske i samme periode og seneste frem til den 31. december.

Feriekortet indløses ved indsendelse til mail feriekort@danishshipping.dk. Alternativt kan det indsendes pr. post til Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K (mrk. Feriekort) eller afleveres personligt i Feriekortadministrationen. Adresse og åbningstider findes ved at klikke HER.

Alle kort skal ved indløsning være forsynet med nuværende arbejdsgivers stempel og underskrift, ligesom det kun er hele originale kort og/eller hele kort påtrykt PDF eller KOPI, der kan indløses. Ved bortkomst af feriekort kontaktes Feriekortadministrationen på nedenstående e-mail. Feriekortet skal være anført gyldigt kontonummer, idet udbetaling alene sker ved bankoverførsel. Udbetaling kan tidligst ske ved ferieårets begyndelse og en måned før påbegyndelse af ferie, med mindre andet er fastsat i overenskomsten. Optjeningsåret, som er anført på feriekortet, følger kalenderåret, mens ferieåret begynder den 1. maj året efter.

For yderligere spørgsmål til ordningen skal al henvendelse ske per mail feriekort@danishshipping.dk