Støttefonde

Danske Rederier administrerer fonde, hvorfra der kan søges om økonomisk støtte. Neden for er anført de fonde, som modtager ansøgninger. Formål, hvortil der kan ansøges om støtte, er ligeledes anført nedenfor. Ansøgninger, der ligger uden for fondenes formål, vil ikke kunne støttes.

Danske Rederiers Understøttelsesfond og fonden til Søfarendes og Søfartens Vel

Enkeltstøtte/understøttelse

Fonden yder støtte til efterladte til danske søfolk (børn kun indtil det fyldte 18. år) og til gamle eller svagelige, pensionerede søfolk. Ansøgningen sker ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, som findes i bunden af dette afsnit.

Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges følgende:

 • Seneste årsopgørelse fra SKAT.
 • Dokumentation på relevant tilknytning til erhvervet som søfarende.
 • Efterladte til søfarende bedes vedlægge dokumentation på familiære relationer til den søfarende foruden dokumentation på dennes tilknytning til erhvervet.

Ansøgningen skal underskrives og indsendes med relevant dokumentation til:

Danske Rederiers Understøttelsesfond og
fonden til Søfarendes og Søfartens Vel
Amaliegade 33
1256 København K

Mrk: Understøttelse

Ansøgningen med bilag kan også sendes til mail fond@danishshipping.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales i løbet af december måned samme år. Understøttelser fra fonden er i overensstemmelse med ligningslovens §7, stk. 22 ikke skattepligtig for modtager.

Fonden yder endvidere støtte til primært institutioner, der arbejder med søfartens vel for øje. Desuden kan fonden yde støtte til formål med anden tilknytning til søfarten, hvor modtager skønnes værdig til støtten.

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysning:

 • Oplysning om ansøgt beløb
 • Beskrivelse af formålet med ansøgningen
 • Relation til søfartserhvervet
 • Indeholde et budget, hvor der søges om delvis støtte til større projekt, med angivelse af evt. anden støtte
 • Oplysninger om ansøger og modtager (adresse, kontaktperson, CVR-nummer eller CPR-nummer, kontooplysninger m.v.)

Ansøgningen skal underskrives og indsendes med relevant dokumentation til:

Danske Rederiers Understøttelsesfond og
fonden til Søfarendes og Søfartens Vel
Amaliegade 33
1256 København K

Mrk: Projektstøtte

Ansøgningen med bilag kan også sendes til mail fond@danishshipping.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales umiddelbart i forlængelse af bestyrelsesmødet samme år. Bevillinger fra fonden indberettes efter gældende regler til SKAT.

Peder og Kamma Koch Jensens Legat til minde om deres forældre

Legatets formål er at fremme alt, hvad der tjener søfartens bedste.

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysning:

 • Oplysning om ansøgt beløb
 • Beskrivelse af formålet med ansøgningen
 • Redegørelse for at det tjener søfartens bedste
 • Indeholde et budget, hvor der søges om delvis støtte til større projekt, med angivelse af evt. anden støtte
 • Oplysninger om ansøger og modtager (adresse, kontaktperson, CVR-nummer eller CPR-nummer, kontooplysninger m.v.)

Ansøgningen skal indsendes med relevant dokumentation til:

Peder og Kamma Koch Jensens Legat
til minde om deres forældre
Amaliegade 33
1256 København K
Mrk: Fondansøgning

Ansøgningen med bilag kan også sendes til mail fond@danishshipping.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales umiddelbart i forlængelse af bestyrelsesmødet samme år. Bevillinger fra fonden indberettes efter gældende regler til SKAT.