Støttefonde

Danske Rederier administrerer fonde, hvorfra der kan søges om økonomisk støtte. Neden for er anført de fonde, som modtager ansøgninger. Formål, hvortil der kan ansøges om støtte, er ligeledes anført nedenfor. Ansøgninger, der ligger uden for fondenes formål, vil ikke kunne støttes.

Peder og Kamma Koch Jensens Legat til minde om deres forældre

Legatets formål er at fremme alt, hvad der tjener søfartens bedste.

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende oplysning:

  • Oplysning om ansøgt beløb
  • Beskrivelse af formålet med ansøgningen
  • Redegørelse for at det tjener søfartens bedste
  • Indeholde et budget, hvor der søges om delvis støtte til større projekt, med angivelse af evt. anden støtte
  • Oplysninger om ansøger og modtager (adresse, kontaktperson, CVR-nummer eller CPR-nummer, kontooplysninger m.v.)

Ansøgningen skal indsendes med relevant dokumentation til:

Peder og Kamma Koch Jensens Legat
til minde om deres forældre
Amaliegade 33
1256 København K
Mrk: Fondansøgning

Ansøgningen med bilag kan også sendes til mail fond@danishshipping.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales umiddelbart i forlængelse af bestyrelsesmødet samme år. Bevillinger fra fonden indberettes efter gældende regler til SKAT.