DIS Lønstatistik

Medlemmer af Danske Rederier og Færgerederierne skal indberette løndata for deres søfarende, der gør tjeneste på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Lønindberetningerne skal sendes til Dansk Arbejdsgiverforening.    

Som led i lønstatistikken for DIS-skibe er der behov for, at rederierne også sender lønindberetninger til Dansk Arbejdsgiverforening for de landansatte. Ved indberetning af lønstatistik for de landansatte vil rederiet samtidig få adgang til Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistikdatabase, NetStat.

Log ind og læs mere om DIS-lønstatistikken, hvor du også kan finde relevante vejledninger til indberetning af løndata, adgang til NetStat mv.