Brug rollemodeller

Mange kvinder finder inspiration i andre kvinder som har banet vejen før dem, og en aktiv brug af rollemodeller i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed kan være medvirkende til at flere kvinder kan se sig selv i en karriere til søs. Ved at oprette et netværk af rollemodeller og benytte deres historier i kampagnemateriale kan man tydeliggøre mange forskellige karriereveje der findes til søs og til lands. Du kan søge inspiration via følgende sider:

 

Workplace Insight: The lack of female role models in STEM

Trailblazers & Rolemodels: 8 women to watch in maritime