Efteruddannelse og kurser

Som en del af fastholdelsesindsatsen er det væsentligt, at der udbydes og tilbydes efteruddannelsesmuligheder for rederiansatte søfarende. Særligt kan e-learning eller distance-kurser være med til at sikre at flere får mulighed for at drage nytte af tilbuddene. De maritime skoler opfordres til at oprette flere kurser i en bredere vifte af emner, som kan udvikle/ styrke kompetencer for de søfarende. Ligeledes opfordres rederierne til at tilbyde efteruddannelse til deres søfarende.

 

Kurser ved de maritime uddannelsesinstitutioner

MARTEC

SIMAC

MARNAV