Erklæring om nultolerance

En effektiv måde at synliggøre virksomhedens/organisationens holdning til chikane og mobning på arbejdspladsen er ved at udarbejde og håndhæve en erklæring om nultolerence som bør indeholde følgende – se evt. mere på Seahealth & Welfare:

 

  1. Indeholde en meddelelse fra rederiets administrerende direktør eller lignende. 
  2. Beskrive rederiets forpligtelse til at udrydde chikane og mobning på skibene og have et mål for et arbejdsmiljø, hvor der er respekt for alle ansattes værdighed og velbefindende. 
  3. Udpege en direktør eller et medlem af topledelsen, som har det overordnede ansvar for politikken.
  4. Indeholde eksempler på forskellige former for adfærd, der kan betegnes som chikane og mobning.
  5. Indeholde kontaktoplysninger, så de ansatte kan indberette hændelser til den ansvarlige person, der tager imod indberetninger. Rederiet kan diskutere politikken med medarbejderrepræsentanter og/eller faglige organisationer for at få deres støtte og engagement. 
  6. Når der er opnået enighed om politikken, skal rederiet sikre, at alle ansatte og relevant landbaseret personale gøres bekendt med politikken og forstår den. 
  7. Alle ansatte bør modtage kopier af politikken og den bør tydeligt fremvises på opslagstavler på skibene og på kontorer på land. 

 

En anden mulighed er at man kan drage inspiration fra ILO’s sample sexual harassment policy skabelon som er linket til her – denne kan benyttes som inspiration til en specifik erklæring om nultolerence overfor seksuel chikane. Hertil skal det fremhæves, at skabelonen ikke er tilpasset det danske arbejdsmarked og dets vilkår.