Karrieresamtale(r) og work-life balance

Karrieresamtaler
En karrieresamtale bør ikke forveksles direkte med en MUS-samtale. Intentionen bag en karrieresamtale er at der tilstræbes en ærlig samtale om de muligheder, som medarbejderen har inden for organisationen, hvis denne ønsker at skifte spor eller af anden årsag ikke har mulighed for at sejle i en periode. Det er væsentligt at understrege, at medarbejderen selv er ansvarlig for sin karriere, men arbejdsgiveren kan med fordel støtte medarbejderens udvikling allerede ved tiltrædelsessamtalen, hvor der skabes et forum for diskussion af muligheder.

Work-life balance

Det er en grundlæggende udfordring at skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv, når man er søfarende. Men som arbejdsgiver kan man forsøge at imødekomme udfordringen for ansatte som er særligt udsatte, herunder kvinder og mænd med små børn. Ved eksempelvis at tilbyde projektorienterede forløb på land, eller kortere sejltider i perioder kan man udvise den fleksibilitet som efterspørges af kvindelige søfarende.