Mentorordning

Mentorordningen for unge søfarende har til formål at kunne støtte unge søfarende under uddannelsesforløbet i deres uddannelses- og karrierevalg, samt fastholde de unge i branchen. Hver enkel kvindelig studerende vil under uddannelse blive tilbudt at få tildelt en mentor, som kan være med til at støtte dem i mødet med den maritime verden til søs, både i forhold til karrierelæring, arbejdsmarkedsrobusthed og evnen til at navigere i branchen.

Mentees og mentorer kan tilmelde sig ordningen på: Danish Shipping: Mentorordning