Opret en ”2 kvinder til søs” - ordning

En 2-kvinder til søs ordning handler grundlæggende om at kvinder som minimum under deres 1. sejltid sejler på skibe med mindst en (gerne flere hvis muligt) anden kvinde ombord. Nationalitet, alder og ar- bejdsfunktion er i denne sammenhæng ganske underordnet. Når kvinder er til søs flere af gangen ska- bes der en bedre dynamik ombord og en sådan ordning kan ydermere bidrage til at mindske ensomhed blandt de kvindelige søfarende.