Opstil konkrete mål

Der er flere måder hvorpå aktørerne i branchen kan opstille mål for deres indsats ifm. rekruttering til og fastholde af kvinder i den maritime sektor, og meget vil også afhænge af organisationens/virksomhedens kapacitet. Vi opfordrer derfor organisationerne og virksomhederne til at drage inspiration fra nedenstående model, som kan medvirke til at gøre målsætningerne konkrete og realiserbare.

 

S.M.A.R.T. – Modellen

Denne model sætter krav til overvejelse om følgende punkter

  • S: Specifikt – Hvad vil I helt præcist opnå?
  • M: Målbar – Hvornår er I i mål?
  • A: Attraktivt – Hvorfor er emnet vigtigt at bruge ressourcer på?
  • R: Realistisk – Er det muligt at nå målet med de ressourcer der er til rådighed, eller skal der mere til?
  • T: Tidsbestemt – Hvornår er fristen?

Du kan læse mere om modellen via følgende links:

Ledelse: SMART-modellen

Boman Consulting

 

Kursus i DI

Dansk Industri: Klare mål og performancesamtaler