”Tjek diversiteten” - Checkliste for rekruttering og ansættelse

I løbet af en ansættelsesrunde kan man som arbejdsgiver stille sig selv spørgsmålet, om processen har været tilstrækkelig mangfoldig. Det kan du tjekke vha. følgende spørgsmål:

  • Er vores stillingsopslag blevet screenet for kønsrelateret-bias?
  • Har både kvinder og mænd ansøgt stillingen?
  • Har vi haft både kvinder og mænd til at læse ansøgningerne?
  • Har vi haft både kvinder og mænd til samtale?
  • Har vi haft både kvinder og mænd i ansættelsesudvalget?