Uddannelsesofficerer

Seminar for uddannelsesofficererne har til formål at danne ramme for et forum for uddannelsesofficerer, hvor der kan udveksles erfaringer omkring håndteringen af samme problemstillinger, samt høre nyt omkring uddannelsesområdet, hvad enten dette er fra uddannelsesinstitutionerne eller fra praksis. Det er desuden formålet at få en bedre on-boarding af kvindelige søfarende, som et led i rekruttering og fastholdelse af kvindelige søfarende, samt en kulturudvikling blandt personalet på skibene. Det afholdes med en frekvens på 2 gange årligt. Invitation til seminar for uddannelsesofficerer fås gennem Danske Rederiers nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her