Feriekortordningen

Danske Rederier administrerer feriekortordningen for de søfarende ved medlemsrederierne. Ordningen, der er branchespecifik og en del af flere private ordninger i Danmark, administreres efter ferielovens bestemmelser med de ændringer, som følger af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse og retningslinjer samt indgåede kollektive aftaler med de søfarendes faglige organisationer.

Udstedelsen af alle feriekort sker ved arbejdsgiveren (rederiet), som elektronisk har adgang til Danske Rederiers feriekortsystem. Organisationen modtager automatisk oplysninger om udstedte feriekort. Arbejdsgiveren indbetaler feriepengene til Danske Rederier, som herefter garanterer for udbetalingen til de søfarende, når hovedferien afholdes.

Oplysninger til brug for feriekortets udstedelse kan indlæses direkte fra arbejdsgiverens lønsystem til Danske Rederiers feriekortsystem. Udstedelsen af selve feriekortet sker på fortrykt blanket, idet feriekortet har karakter af et tilgodebevis. Herudover har der vist sig et behov hos den store gruppe af søfarende, som har bopæl uden for Danmarks grænser.

Indmeldelsen i Feriekortordningen følger medlemskabet af en af organisationerne i Danske Rederier, hvor det enten er vedtægtsbestemt eller aftalt i overenskomsten med de søfarendes faglige organisationer.

Feriekortet indløses ved indsendelse til mail feriekort@danishshipping.dk. Alternativt kan det indsendes pr. post til Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K (mrk. Feriekort) eller afleveres personligt i Feriekortadministrationen. Adresse og åbningstider findes ved at klikke HER.

Alle kort skal ved indløsning være forsynet med nuværende arbejdsgivers stempel og underskrift, ligesom det kun er hele originale kort og/eller hele kort påtrykt PDF eller KOPI, der kan indløses. Ved bortkomst af feriekort kontaktes Feriekortadministrationen på nedenstående e-mail. Feriekortet skal være anført gyldigt kontonummer, idet udbetaling alene sker ved bankoverførsel. Udbetaling kan tidligst ske ved ferieårets begyndelse og en måned før påbegyndelse af ferie, med mindre andet er fastsat i overenskomsten. Optjeningsåret, som er anført på feriekortet, følger kalenderåret, mens ferieåret begynder den 1. maj året efter.

For yderligere spørgsmål til ordningen skal al henvendelse ske per mail feriekort@danishshipping.dk