Færgerederiernes

Årsberetning 2021

Læs

Færgerne binder Danmark sammen

Hvert eneste minut går der en færge til eller fra en dansk havn.
Med om bord har de hver dag turister, pendlere og lastbiler med gods. Færgerne binder landet sammen og er en uundværlig del af vores infrastruktur i Danmark.

Derfor er jeg enormt glad for at få lov til at tage roret i Færgerederierne og dermed være med til at præge fremtiden for dansk færgefart.

Jeg vil i den forbindelse gerne takke Søren Poulsgaard for hans store arbejde som formand for Færgerederierne og ønske ham god vind på hans videre færd.

Vi står over for en utrolig spændende tid for færgerne. Kursen er sat – ud af coronakrisen - og mod grøn omstilling. Forventningerne til færgerne er selvfølgelig, at de følger med tiden og finder nye og mere klimavenlige måder at få skruen til at dreje rundt. Heldigvis sker der hele tiden enorme fremskridt inden for teknologien.

Der er fuld blus på den grønne omstilling, og jeg glæder mig over at se den kreativitet, der udfolder sig i branchen.

Se video med: Carsten Jensen, CEO, MOLSLINJEN og Formand for Færgerederierne


Med flere og flere vaccinerede i Danmark og vores nabolande har vi heldigvis så småt kunne begynde at ane bedre tider i horisonten. Det har været en tung tid at komme igennem særligt for vores udenrigsfærger, der med lukkede grænser har måttet spejde langt efter passagerne. Sommerpakkens tilskud til gratis færger var igen i år en succes. Og med fleksibiliteten undgik vi sidste års flaskehalse og fyldte færger.

Selvom vi trofast har sejlet gods frem og tilbage over de blå landeveje, tør jeg godt sige, vi alle glæder os til at færgerne igen fyldes helt af rejsende og pendlere.

Jeg ønsker, at det næste år vil bringe mange glade færgerejsende – og teknologiske landvindinger, der kan bringe os endnu tættere på en klimaneutral fremtid.

God læselyst i vores årsberetning – vi glæder os til at se dig om bord.

Carsten Jensen, CEO, MOLSLINJEN og Formand for Færgerederierne.

Dansk færgefart i 2020

Passagerer

Biler

Lastbiler

Kurs ud af Krisen

2021 har været endnu et år, som var svært at spå om. Vaccinerne blev for alvor introduceret i løbet af foråret og sommeren, men hvordan ville det påvirke rejselysten og mulighederne for at rejse?

Sommeren blev i det store billede en god sommer for færgerne. Især indenrigsruterne blev benyttet af mange rejselystne danskere, som i år havde lagt ferien i Danmark. Det betød, at Molslinjen nåede op på et niveau, der kan sammenlignes med sommeren 2019. Flere af Molslinjens ruter klarede sig faktisk endnu bedre end før corona.

For Scandlines’ og ForSeas vedkommende blev billedet mindre entydigt. Fragt har generelt været godt længe, mens passagerniveauet har været på et lavt niveau. Men sommeren 2021 blev dog markant bedre end sommeren sidste år, og dermed ser færgerne ud til at have fundet en kurs ud af krisen.

Færgerne fylder stadig i folks bevidsthed, når de skal rejse. Det vidner den store tilslutning til indenrigsfærgerne om, og når alle restriktioner ophæves i vores nabolande, tyder det også på, at folk vil vende tilbage til udenrigsfærgerne.

Færgerne binder Danmark sammen på kryds og tværs og binder Danmark sammen med vores nabolande og resten af Europa.

Året der gik

Det mener politikerne

Kathrine Olldag

Landdistrikts- og øordfører,
Radikale Venstre

Gratisbilletter om sommeren til øerne har stimuleret interessen for at besøge de danske øer. Her sætter Kathrine Olldag fokus på behovet for at bevare og forlænge danskernes interesse i øerne.Niels Flemming Hansen

Transportordfører,
Det Konservative Folkeparti

Udenrigsfærgerne har været hårdt ramt af covid-19. Her sætter Niels Flemming Hansen fokus på behovet for at styrke samarbejdet med vores nabolande til gavn for forudsigeligheden for udenrigsfærgerne og deres ansatte i forhold til f. eks fremtidige nedlukninger, karantæneregler, etc.

Anne Valentina Berthelsen

Transportordfører,
Socialistisk Folkeparti

Grøn færgefart vinder frem, og de danske færgerederier arbejder allerede hårdt på at skabe en grønnere færgefart. Her fortæller Anne Valentina Berthelsen om det politiske arbejde for at fremme grønne brændstoffer og grøn teknologi til færger og andre skibe.

Ole Berg-Hansen

Maskinchef og projektleder, MOLSLINJEN

11 Teslaer.
Det er det, batteripakken på den spritnye el-færge ”Grotte”, svarer til.
Og det er rigeligt til at skubbe færgen sikkert og lydløst mellem Esbjerg og Fanø, lover Ole Berg-Hansen, der er maskinchef og projektleder for Molslinjen, der driver overfarten.
”Det her, det er fremtiden. Det der med diesel er slut,” siger Ole Berg-Hansen.

Færgens primære energiforsyning er en batteripakke på 1107 KWT, der står i maskinrummet. Batterierne bliver ladet op fra elnettet i land og driver de el-motorer, der får skruerne til at dreje rundt.
”Det bliver rigtigt spændende at se, når det kommer i gang. En overfart frem og tilbage forventes at bruge mellem 200 og 250 KWT: Det vil sige, at vi faktisk kun bruger en fjerdedel af batteripakken på en tur frem og tilbage,” siger Ole Berg-Hansen og slutter:
”Det bliver meget grønt. Det har vi i hvert fald gjort alt, hvad vi kunne for at tænke ind.
Test din viden
Hvor mange el- og hybridfærger sejler i danske farvande?

Det er korrekt!

Det er desværre forkert

Der er 10 el- og hybridfærger

Ruteoversigt

Medlemsprofiler

ForSea
ForSea driver færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør med næsten 50.000 færgeafgange om året i et af Nordeuropas mest trafikerede farvande. Dermed udgør færgeforbindelsen en ”flydende bro” med flere afgange i timen døgnet rundt. Omkring halvdelen af det gods, der transporteres på færgerne, bliver i Øresundsregionen. De øvrige mængder er transittrafik til eller fra andre markeder i Norden og det europæiske kontinent. ForSea arbejder på at være den mest moderne og effektive transportmulighed over Øresund, men også den mest bæredygtige. Selskabet har længe arbejdet på at minimere færgeforbindelsens indvirkning på miljøet i Øresundsregionen. I 2018 tog ForSea endnu et stort skridt i bæredygtighedsarbejdet med indførelsen af batteridrift på færgerne Tycho Brahe og Aurora. Med batteridriften reduceres emissioner, energibehov, røg og støj. Det bidrager kraftigt til, at den blå rejse også er den grønneste. Rederiet har hovedkontor i Helsingborg og har omkring 600 medarbejdere. I 2019 transporterede ForSea mere end 7 millioner passagerer, 1,3 millioner personbiler, 440 000 lastbiler og 16 000 busser over Øresund.

Ruter
1

Antal færger
5

Antal passagerer årligt
+7 millioner

Antal medarbejdere
Ca. 600

Flådeoversigt

Læsøfærgen
(Associeret medlem) Læsøfærgen er ejet af Læsø kommune og har siden 1. januar 2020 været drevet som en selvstændig kommunal afdeling. Læsøfærgensformål er at drive færgefart fra Læsø og i den forbindelse besejle ruten mellem Læsø og Frederikshavn, samt sikre en effektiv opfyldelse af samfundets behov på en forretningsmæssig forsvarlig måde under størst mulig hensyntagen til Læsøs trafikale behov. Rederiet har færgerne Margrete Læsø, med plads til 589 personer og 76 personbiler, og Ane Læsø, med plads til 440 personer og 74 personbiler. De to færger besejler ruten mellem Læsø og Frederikshavn tre til fire gange dagligt i lavsæsonen fra november til april, mens der i højsæsonen i juli til august er fem til otte afgange. I den øvrige periode sejles fire til seks daglige ture. Færgeoverfarten tager 90 minutter. Færgerne er indrettet med bistro, konferencerum, saloner og legerum. Færgerne beskæftiger dermed flere faggrupper. Rederiet beskæftiger i gennemsnit 50 fuldtidsansatte, der hovedsageligt er bosat på Læsø. Driftsbesætningen består af skibsfører, styrmand, maskinchef og tre skibsassistenter. Læsøfærgen transporterer årligt 253.000 passagerer, 76.000 personbiler og 40.000 fragtmeter.

Ruter
1

Antal færger
2

Antal passagerer årligt
253.000

Antal medarbejdere
I gennemsnit 50 fuldtidsansatte

Flådeoversigt

Molslinjen A/S
MOLSLINJEN er i dag Danmarks største indenrigs færgerederi. Med de tre superfærger, Express 2, Express 3 og Express 4, der er blandt verdens største katamaraner, driver MOLSLINJEN i dag ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden. Med superfærgen Express 1, hurtigfærgen Max samt den helt nybyggede Ro-Pax færge, Hammershus, sejler MOLSLINJEN under rutenavnet Bornholmslinjen ruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnits. Ved et statsligt udbud overtog MOLSLINJEN besejlingen af Bornholm den 1. september 2018. I 2018 overtog MOLSLINJEN også de resterende ruter i Danske Færger A/S. Det betyder, at MOLSLINJEN i dag også driver ruterne Alslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen og Samsølinjen. I alt sejler MOLSLINJENs færger med mere end otte millioner gæster årligt. MOLSLINJEN har hovedkvarter i Aarhus og beskæftiger 1000 medarbejdere.

Ruter
9

Antal færger
16

Antal passagerer årligt
+8 millioner

Antal medarbejdere
1000

Flådeoversigt

Scandlines ApS
Scandlines er en central del af den infrastruktur, der binder Danmark og Tyskland sammen. Med over 41.500 afgange årligt sikrer rederiets to kortdistance-ruter Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock en effektiv og pålidelig transport til professionelle fragtvirksomheder og private passagerer. Scandlines er pioner inden for grøn færgedrift og har i 2020 installeret et 30 meter højt rotorsejl på hybridfærgen Copenhagen, der sejler på Gedser-Rostock. Når vinden møder rotorsejlet, opstår der en trykforskel, der presser skibet fremad. Scandlines forventer derved at kunne reducere CO2-udledningen med 4-5 procent.

Målet er helt emissionsfrie færger inden for få år. I dag er seks ud af Scandlines’ syv færger hybridfærger, der kombinerer traditionel dieseldrift og elektrisk batteridrift. Dermed ejer og driver Scandlines verdens største hybridflåde. På vej mod batteridrift er rederiets nuværende fokus på at reducere elforbruget pr. overfart mest muligt. I forbindelse med planlagte værftsophold installeres nye hightech (pull) thrustere med propellerdrevet forrest på de fire hybridfærger på Rødby-Puttgarden. Det giver et mere homogent flow gennem vandet, og derved reduceres undervandsstøj og vibrationer betydeligt. Samtidig sænkes CO2-udledningen med yderligere 10-15 procent.

Med over 41.500 afgange fordelt på syv færger transporterer Scandlines på et normalt år over 7 millioner passagerer, 1,7 millioner personbiler og ca. 700.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Rederiet har tæt på 1.000 medarbejdere alene i Lolland og Guldborgsund Kommune.

Ruter
2

Antal færger
7

Antal passagerer årligt
7 millioner

Antal medarbejdere
Ca. 1000

Flådeoversigt

Småøernes Færgeselskaber
(Associeret medlem) Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark, som udgør en vigtig livline for beboerne på de små øer, samtidig med at de bringer turister til og fra øerne. Foreningen er stiftet i 1988. Sammenslutningens færger betjener især de mindre øsamfund og opretholder forbindelse over fjorde og sunde som Limfjorden, Randers Fjord, Alssund og Isefjorden. De fleste af færgerne drives af kommuner, hvor enkelte er selskabsformer som A/S, ApS mv. Enkelte ruter er privatejede. I alt er der 33 færgeselskaber meldt ind i foreningen. Sammenslutningen repræsenterer rederier med færger i mange forskellige størrelser. Det indebærer både rene passagerskibe og små bilfærger med plads til kun to personbiler, samt de større færger med plads til 36 personbiler. Færgerne har varierende overfartstid fra to minutter på de korteste ruter til to en halv time på de længste ruter. Sammenslutningens rederier beskæftiger i alt godt 360 personer i flere forskellige fagområder. De er alle del af en stolt færgekultur, hvor fællesskab, samarbejde, godt arbejdsmiljø og frihed under ansvar er nøgleord. I 2019 transporterede Småøernes Færgeselskaber ca. 3.362.000 passagerer, 1.375.000 millioner personbiler og 54.164 lastbiler med 28.275 millioner tons gods.

Ruter
33

Antal færger
51

Antal passagerer årligt
Ca. 3.362.000

Antal medarbejdere
Ca. 360

Flådeoversigt