Danske Rederier

Danske Rederier er en branche- og arbejdsgiverorganisation for dansk skibsfart, som er Danmarks største enkeltstående eksporterhverv. Af medlemmerne, der tæller rederier med deres skibe fra godt 40 rederier og to offshore-selskaber, har halvdelen skibe under dansk flag, mens den anden halvdel, de associerede medlemsrederier, driver deres aktiviteter fra Danmark uden at have skibe under dansk flag.

 

Danske Rederier blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt for det danske rederierhverv. Danske Rederier varetager erhvervets interesser og fungerer som arbejdsgiverorganisation for medlemmerne med indmeldte skibe under dansk flag. Danske Rederier spiller i dag en aktiv rolle i forhold til myndigheder og beslutningstagere både herhjemme og internationalt. 


Herudover er Danske Rederier medlem af de internationale rederiorganisationer ICS og ECSA. Organisationen er derfor med i alle relevante sammenhænge og har permanent kontor i Bruxelles.

Danske Rederier arbejder tæt sammen med andre brancheorgansationer i Danmark, blandt andre DI, DE samt Landbrug & Fødevarer. Endvidere er Danske Rederier som arbejdsgiverorganisation medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

Ud over egne medlemmer betjener Danske Rederiers sekretariat yderligere to organisationer: Færgerederierne, som er brancheorganisation for de danske færgerederier, samt Rederiforeningen af 2010, der er en organisation for den mindre og mellemstore skibsfart.

I menuen til venstre kan du læse mere om Danske Rederier.

Find vej

Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 - København K

T: +45 3311 4088
E: info@danishshipping.dk

Bruxelles-kontor

Find vej til vores Bruxelles-kontor