Bruxelles-repræsentation

Danske Rederier har siden 1989 været repræsenteret i Bruxelles med eget kontor.

Bruxelles-kontoret varetager opgaver, der kræver en løbende dialog med EU-institutionerne for at sikre en bedre forståelse for rederierhvervet. Arbejdet udføres både på politisk plan med direkte kontakt til diverse kommissærer og Europa-Parlamentet og på administrativt plan med Europa-Kommissionens generaldirektorater og medlemslandenes faste repræsentationer i Bruxelles.

Varetagelsen af medlemmernes interesse sikres gennem:

• Omhyggelig overvågning af kommende EU-initiativer for at sikre rettidigt input
• Effektiv og målrettet kommunikation til de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt
• Tidlig definition af strategi og budskaber

Danske Rederiers Bruxelles-kontor varetager desuden opgaver i relation til:

• Erhvervsøkonomiske rammer

• Klima og miljø
• Sociale anliggender
• Pirateri
• Det indre marked og toldunionen
• Passagersikkerhed
• Havnepolitik
• CSR
• International handel
• Arktiske forhold
• Offshore
• Sanktionspolitik

Ad-hoc støtte til medlemmer ydes på specifikke spørgsmål dækkende fra beskatning til international sanktionspolitik.

Danske Rederier har i sit årelange virke i Bruxelles formået at etablere sig som rådgiver for EU-institutionerne. En konstruktiv tankegang sikrer også, at EU ofte støtter international lovgivning på shippingområdet og IMO’s arbejde. Aktiv deltagelse i ECSA (den europæiske rederiforening) er også sikret med repræsentation i alle udvalg.