EU-Repræsentation

Danske Rederier har siden 1989 været repræsenteret i Bruxelles med eget kontor.

EU-Repræsentationen varetager opgaver, der kræver en løbende dialog med EU-institutionerne for at sikre en bedre forståelse for rederierhvervet. Arbejdet udføres både på politisk plan med direkte kontakt til diverse kommissærer og Europa-Parlamentet og på administrativt plan med Europa-Kommissionens generaldirektorater og medlemslandenes faste repræsentationer i Bruxelles.

Varetagelsen af medlemmernes interesse sikres gennem:

 • Omhyggelig overvågning af kommende EU-initiativer for at sikre rettidigt input
 • Effektiv og målrettet kommunikation til de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt
 • Tidlig definition af strategi, interessenter og budskaber

 

Danske Rederiers EU-Repræsentation varetager desuden opgaver i relation til:

 • Erhvervsøkonomiske rammer
 • Klima og miljø
 • Offshore aktiviteter
 • Sociale anliggender
 • Pirateri
 • Det indre marked og toldunionen
 • International handel og sanktionspolitik
 • Passagersikkerhed
 • Havnepolitik
 • CSR
 • Arktiske forhold

 

Ad-hoc støtte til medlemmer ydes på specifikke spørgsmål dækkende fra beskatning til international sanktionspolitik.

Danske Rederier har i sit årelange virke i Bruxelles formået at etablere sig som rådgiver for EU-institutionerne. En konstruktiv tankegang sikrer også, at EU ofte støtter international lovgivning på shippingområdet og IMO’s arbejde. Aktiv deltagelse i den europæiske rederiforening ECSA er også sikret med repræsentation i alle udvalg.