Strategi 2021 - Ahead of the Curve

Danske Rederier er talerør for Danmarks største eksporterhverv og kernen i den maritime klynge, Det Blå Danmark. I en foranderlig verden, er det afgørende at være på forkant med fremtidens trends for at kunne sikre konkurrencedygtige rammevilkår og muligheder for rederierhvervet og Danske Rederiers medlemmer.

Danske Rederiers strategi for årene 2018-2021 indeholder fem strategiske pejlemærker, der skal sikre medlemmernes internationale konkurrenceevne via de bedste rammebetingelser.

Denmark – best in class

Global regulation for a global industry

Deliver on expectations

Help create the future

Engage and inspire

Læs om de enkelte pejlemærker i Danske Rederiers strategi ’Ahead of the Curve’ ved at downloade strategien herunder.

Danske Rederiers kerneværdier

For at sikre Danske Rederiers målsætning arbejder organisationen ud fra fem kerneværdier, som er omdrejningspunktet for den måde, man arbejder med strategiske indsatser, medlemmer og interessevaretagelse i bred forstand.

  • Vi arbejder videnbaseret og baserer beslutninger og anbefalinger på faglighed, fakta og analyse.
  • Vi er troværdige og baserer vores arbejde på ordholdenhed, saglige argumenter og holdbare løsninger.
  • Vi er resultatorienterede og leverer ambitiøse og rettidige resultater og værdi for medlemmer, erhvervet og Danmark.
  • Vi er fremsynede og proaktive og arbejder med at skabe muligheder og løsninger på nationale og internationale udfordringer til gavn for rederierhvervet. Det Blå Danmark og det danske samfund.
  • Vi er samarbejdsorienterede og inddrager og udnytter kompetencer i og udenfor organisationen og rederierne samt skaber alliancer med vigtige aktører nationalt og internationalt.