Færgerederierne

Færgerederierne har til formål at samle de danske færgerederier og varetage deres interesser. Organisationen blev stiftet den 16. februar 1968 som en arbejdsgiverorganisation, og i 1975 blev organisationen udvidet til også at være en brancheorganisation.

Organisationen optager virksomheder, der opererer bilfærger – dvs. skibe i fast rutefart, der er indrettet til at medtage køretøjer og befordre mere end 12 passagerer.

Organisationen optager både private og offentlige virksomheder/selskaber, men offentlige virksomheder/selskaber kan alene optages som associerede medlemmer tilknyttet organisationens branchedel, hvor de modtager rådgivning og information om erhvervs-, miljø- og nautisk-tekniske forhold på lige fod med organisationens ordinære medlemmer.

Færgerrederierne er repræsenteret i en lang række maritime nævn og udvalg. Endvidere varetager organisationen de danske færgerederiers interesser over for de søfarende og deres organisationer, herunder overenskomster og fagretlige spørgsmål.

Færgerederierne har siden 1996 haft en samarbejdsaftale med Danske Rederier om sekretariatsmæssig betjening. Aftalen betyder, at de konkrete opgaver løses af medarbejdere i Danske Rederiers relevante afdelinger, men at Færgerederierne er sikret autonomi, herunder muligheden for at fremme sager med særlig betydning for færgeområdet.