Alle

Anne Windfeldt Trolle

Direktør

Arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse & Danish Shipping Academy

M: +45 2060 6964

Anne Bay Riisager

Kampagneleder

World Careers

T: +45 3348 9245

Amalie Søfgren

Sygeplejerske (på barselsorlov)

T: +45 3348 9263

Anders Kristensen

Studentermedhjælper

Anne Panknin Kristensen

Uddannelseschef

M: +45 8177 7707 T: +45 3348 9246

Bent Bergsten

Uddannelseskonsulent

The Commercial Shipping Program

M: +45 4019 0886

Bertil Hohlmann

Overenskomstchef

Overenskomstforhold, rådgivning og konfliktløsning

M: +45 2961 1381 T: +45 3348 9254

Birgit Gravesen

Assistent i Ledelsessekretariatet

Mødeplanlægning for den adm. direktør, Danske Rederier

M: +45 4031 1418 T: +45 3348 9218

Bjarne Løf Henriksen

Chefkonsulent

Skattepolitik, erhvervspolitik, maritim konkurrenceevne, public affairs

M: + 45 2116 4045

Bo Parbst

HR og lønkonsulent

Løn, HR, Abonnementer, Leasingaftaler, Forsikringer,

T: +45 3348 9223

Brian Dybro Pedersen

Controller

Regnskab for Danske Rederier, Den Danske Maritime Fond, Medical Office

T: +45 3348 9230

Celina Hærskjold

IT Studentermedhjælper (på barsels orlov)

M: +45 81 77 49 51

Ellen Grundtvig

Piccoline

Esther S. Jensen

Administrationsassistent

Administration af feriekortordning, barselsrefusioner, kompetencefondsansøgninger samt ansøgninger om fondsstøtte. Herudover debitorstyring og opkrævning fra Danish Shipping Academy og Lederkurser.

T: +45 3348 9203

Eyvind Larsen

Ejendomschef

T: +45 3348 9275

Gry Lykke Schmidt

EU Policy Assistant

M: +32 472 28 33 62 T: +32 2880 1794

Henriette Ingvardsen

Erhvervsjuridisk chef

Søret, skibsregistrering, søforsikring, selskabsret, konkurrenceret

M: +45 2033 0609

Henrik Nørresø

Læge

Speciallæge i almen medicin, dansk søfartslæge, norsk og engelsk offshorelæge. US Panel Physician

T: +45 3348 9263

Ida Kristensen

Videojournalist

T: +45 81 88 41 42

Isabella Rasmussen

IT-Studentermedhjælper

Jacob K. Clasen

Vice-adm. direktør

Erhvervspolitik og analyse, Færgerederierne

M: +45 3023 1973

Jakob Schiff

Kok

Jens Valdemar Krenchel

Sekretariatschef

Bruxelles repræsentation

M: +32 474 01 31 11 T: +32 2880 1693

Jonatan Lykke-Olesen

Presse- og kommunikationskonsulent

T: + 45 33 48 92 41

Lene Willumsen

Mødeservicechef

T: +45 3348 9274

Louise Nielsen

Sygeplejerske

T: +45 3348 9263

Maj Bøgevig-Ruffing

Projekt- og økonomikonsulent

Projekter, tilskudsmidler, konfliktstøtte, kreditorer: Ejendom, World Careers, Shipping Academy

T: +45 3348 9213

Maria Skipper Schwenn

Direktør

Sikkerhed, miljø og maritim forskning

M: +45 2128 4966

Marianne Fløisdorf

Receptionist og HR-Assistent

Ansvarlig for receptionen, mødebookinger, rekruttering, kontingenter og fakturering af Rederklubben og Young Propellers Club

T: +45 3348 9276

Martin Bak Döhl

Studentermedhjælper

T: +45 33 48 92 37

Mette Gabriel

Adm. direktør for Medical Office ApS

Speciallæge i almen medicin, dansk og norsk søfartslæge, norsk og engelsk offshorelæge, US Panel Physician

T: +45 3348 9263

Morten Glamsø

Sikringschef

Sejladsforhold, sundhedsforhold, arbejdsmiljø, sikring, pirateri, farligt gods, våbentransport, lodsforhold, isbrydning, radiokommunikation og arktisk erhvervsudvikling.

M: +45 2267 0705 T: +45 3348 9216

Ole Skovgaard Jensen

Uddannelseskonsulent

Kurser i arbejdsmiljø §16, søfartslovgivning, ledelse, medarbejderudvikling m.m.

M: +45 2362 9264 T: +45 3348 9264

Per Winther Christensen

Teknisk chef

Tekniske og operationelle krav til skibe, energieffektivitet, miljø, brændstoffer, ballastvand, stabilitet, sikkerhed til søs, ulykkesopklaring, standardisering, ophugning.

M: +45 2945 8324

Peter Torstensen

Presse- og kommunikationschef

M: + 45 3029 5465

Peter Wichmand Skytte

Uddannelseskonsulent

Kurser i arbejdsmiljø §16, søfartslovgivning, ledelse og medarbejderudvikling m.m.

M: +45 2936 8860 T: +45 3348 9219

Rikke Busk Folkmann

Konsulent

M: +45 3095 9526

Sebastian Valentin Buch

Studentermedhjælper

Sidsel Bak Andersen

Analytiker

M: +45 28 19 89 01

Sif Vesterløkke

Videojournalist & PR (på barselsorlov)

M: +45 51 15 60 08

Simon Riber Skydt

IT-Studentermedhjælper

Sofie Bille-Steenberg

Chefkonsulent / Advokat

M: +45 81 77 48 47 T: +45 33 48 92 38

Sofie Gravers Jacobsen

Sekretariatschef

T: +45 6068 0982

Sofie Højris Bitzer

EU-konsulent

Bruxelles repræsentation

M: +32 478 15 46 64 T: +32 2880 1692

Søren Enemark

Chefkonsulent

Offshore, arbejdsmiljø, Polarkoden, havnestatskontrol, tekniske regler fra EU og IMO.

M: +45 4124 7431

Thomas S. Prebendorf

Økonomidirektør

M: +45 2483 1242 T: +45 3348 9215

Thomas Sylvest

Chefkonsulent

Handelspolitik og offshore

M: +45 4049 7886 T: +45 3348 9226

Tina Lilliedal

Kantinechef

Tove Schultz-Lorentzen

Advokat

M: 81885039

Trine Ryfos

Sygeplejerske

T: +45 33 48 92 61

Ulla Marslew

Læge

Winnie Bønneland

Køkkenmedhjælper