Medical Office

Medical Office er en privat lægeklinik, der tilbyder lægeservice til såvel erhvervskunder som privatpersoner.
Læs mere på www.medicaloffice.dk

Mette Gabriel

Adm. direktør for Medical Office ApS

Speciallæge i almen medicin, dansk og norsk søfartslæge, norsk og engelsk offshorelæge, US Panel Physician

T: +45 7370 6080

Louise Nielsen

Ansvarshavende sygeplejerske

T: +45 3348 9263

Trine Ryfos

Sygeplejerske

T: +45 33 48 92 61

Ulla Marslew

Læge