Klima, Miljø og Sikkerhed

Vakant

Direktør

Klima, Miljø og Sikkerhed

Aske Breining Nielsen

Klimakonsulent

Emma Charlotte Alber

Studentermedhjælper

Lina Barsøe (on maternity leave)

Specialkonsulent

M: M: +45 81 77 12 01 T: T: +45 33 48 92 08

Morten Glamsø

Sikringschef

Sejladsforhold, sundhedsforhold, arbejdsmiljø, sikring, pirateri, farligt gods, våbentransport, lodsforhold, isbrydning, radiokommunikation og arktisk erhvervsudvikling.

M: +45 2267 0705 T: +45 3348 9216

Per Winther Christensen

Teknisk chef

Tekniske og operationelle krav til skibe, energieffektivitet, miljø, brændstoffer, ballastvand, stabilitet, sikkerhed til søs, ulykkesopklaring, standardisering, ophugning.

M: +45 2945 8324

Rikke Galasz Nielsen

Studentermedhjælper

Søren Enemark

Chefkonsulent

Offshore, arbejdsmiljø, Polarkoden, havnestatskontrol, tekniske regler fra EU og IMO.

M: +45 4124 7431