Rederiforeningen af 2010

Rederiforeningen af 2010 er en branche- og arbejdsgiverorganisation. Organisationens formål er at samle danske rederier med beslægtede interesser inden for drift af mindre og mellemstore skibe samt at:

  • varetage medlemmernes interesser over for offentligheden
  • varetage medlemmernes interesser over for danske og udenlandske myndigheder, herunder repræsenterer skibsfarten i råd og nævn
  • varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål over for de ansatte og disses organisationer, herunder føre forhandlinger samt indgå bindende aftaler angående løn- og kontraktforhold vedrørende personer ansat på skibene.

Som medlem af både branche- og arbejdsgiverorganisationen kan skibe optages fra enhver enkeltperson, partrederi, selskab eller interessentskab, som hovedsagelig driver eller opererer mindre og mellemstore last- eller specialskibe, der er registreret i Dansk Skibsregister og/eller Dansk Internationalt Skibsregister. Endvidere kan danske passagerskibe, der ikke medtager køretøjer, optages.

Andre skibe, som opereres af virksomheder i riget - inklusive Grønland og Færøerne - kan associeres i brancheorganisationen.

Organisationen har 259 skibe ved udgangen af 2017 som medlem af branche- og arbejdsgiverorganisation

Rederiforening af 2010 har siden organisationens stiftelse haft en samarbejdsaftale med Danske Rederier om sekretariatsmæssig betjening.