Skibsfarten kort fortalt

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer. Danske rederier sejler vækst, velstand og velfærd til verdens ende og hjem igen. Dermed sikrer de, at der er overskud på den danske betalingsbalance.

Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv, og aktiviteterne på alverdens have trækker 97.000 arbejdspladser på dansk grund med sig.

Dansk skibsfart bidrager til menneskers nutid og fremtid. Ved at fragte varer til og fra alle verdenshjørner, skaber rederierne global grobund for samhandel og dermed mulighed for økonomisk vækst ude og hjemme.

Langt størstedelen af verdens samlede transport af varer foregår ad søvejen. Det er oftest den mest økonomiske og miljørigtige transportform.

En betydelig del af disse varer har været om bord på et af de ca. 2.000 dansk-kontrollerede skibe. Danmark er således, trods vores beskedne størrelse, blandt verdens ti største søfartsnationer, og vores rederier transporterer alt fra computere, kaffe og korn til havvindmøller og havemøbler.

Dansk skibsfart er kendetegnet ved:

1.     Danske rederier skaber værdi

Skibsfarten er rygraden i globaliseringen og fremmer vækst og udvikling over hele kloden. I Danmark tegner rederierne sig for ca. 20 pct. af den samlede eksport. Rederibranchen er motoren i ‘Det Blå Danmark’, der skaber knap 100.000 jobs over hele Danmark.

 

2.     Danske rederier tager ansvar

Danmark er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, der bygger på ansvarlighed, høje standarder og ordentlige arbejdsvilkår – uanset nationalitet. Vi stræber efter løbende at reducere vores aftryk på klima og miljø og på at sikre global regulering, der gavner miljøet. Og i samarbejde med organisationer og regeringer, sætter vi ind for at bekæmpe korruption, snyd og pirateri.

 

3.     Danske rederier er globale

Dansk skibsfart har hele verden som både arbejdsplads og markedsplads. Mere end 2/3 af rederiernes aktiviteter finder sted uden for Europa. For at opnå succes, skal danske rederier være både dygtigere og mere effektive end deres internationale konkurrenter. Fri og lige adgang til globale markeder samt stabile og konkurrencedygtige rammevilkår er afgørende for rederiernes succes. 

 

Læs mere om de emner, der optager os allermest i menuen til venstre. Det gælder eksempelvis miljø og klima, det gælder national og international handelspolitik, og det gælder konkurrencedygtige rammevilkår, som sikrer, at vi kan fastholde og udvikle dansk skibsfarts stærke globale position som en af verdens førende søfartsnationer.