Arktis

Interessen for sejlads i de arktiske farvande er hastigt stigende. Det gælder både for mulighederne for transit gennem Nordøst- og Nordvestpassagen samt for det kommercielle potentiale, der kan ligge i kølvandet på den fremtidige råstofudvinding og udviklingen i området i øvrigt.

Sejlads i Arktis er dog stadig relativt begrænset og forbeholdt pionerer og rederier med is-sejlads som speciale.