CSR

Danske rederiers arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne er en helt naturlig bestanddel af en sund forretning. Skibsfarten har længe håndteret sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.

Rederiernes CSR fokus spænder bredt og omfatter blandt andet menneskerettigheder, FNs verdensmål, ansvarlig ophugning af skibe, klimapolitik, adfærdskodeks for våbentransporter, ansvarlig leverandørstyring, anti-korruption og ansvarlige skattebetalinger.