FN's 17 verdensmål

FN’s 17 verdensmål (Substainable Development Goals) blev præsenteret i september 2015 og støttes af Danske Rederier. Alle brancher, industrier og sektorer bør opfordres til at tage de globale problematikker alvorligt og tage ansvar.

De danske rederier har berøring med samtlige 17 mål, men sektoren har især et potentiale for at bidrage til følgende fire verdensmål:

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Danske Rederier stræber efter at reducere global protektionisme og arbejder kontinuerligt for frihandel, der skaber vækst og velfærd.

13. Klimaindsats

Danske Rederier arbejder for international lovgivning i IMO med henblik på at reducere søfartens CO2-udledninger

14. Livet i havet

For at bevare havenes ressourcer skal aktiviteter på havene reguleres og være kendetegnet ved effektivitet, sikkerhed og bæredygtighed.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Danske Rederier arbejder for afskaffelse af korruption og faciliations payments.

Da alle verdensmålene i større eller mindre grad er relevant for søfarten, evaluerer Danske Rederier løbende prioriteringen af de enkelte mål. Læs mere om Danske Rederier arbejde med verdensmålene i policy papiret neden for.