Innovation og forskning

Den maritime forskning spiller en nøglerolle for udviklingen af skibe og nye teknologier, der har sikret skibsfartens afgørende rolle for verdenshandelen.

Rederierne står i disse år overfor nye udfordringer anført af ambitiøse klimamål, miljøregulering, øget digitalisering og nye forretningsmodeller. Derfor er innovation højere end nogensinde på virksomhedernes dagsorden.

I foråret 2019 lancerede Danske Rederier en maritim forskningsanalyse fra konsulenthuset Damvad Analytics, der viste at vi er førende på den maritime forskning i Danmark, men at vi bliver overhalet af flere konkurrenter, samtidig med at forskningen er markant underfinansieret fra offentlig side, i forhold til sammenlignelige lande. Analysen kan downloades nedenfor.

Som svar på Danske Rederiers rolle i at støtte udviklingen inden for forsknings- og innovationsområdet har vi udarbejdet en strategi med fokus på tre hovedområder;

  • En vej til klimaneutral skibsfart
  • Digitalisering for effektivitet
  • Forskningskoordination og finansieringsmuligheder

Strategien kan downloades nedenfor.

Rederierne deltager i stigende grad i innovationsprojekter, der kan have karakter af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter alene eller i samarbejde med udstyrsleverandører, videninstitutioner m.v. for at udvikle og teste nye løsninger til optimeret og effektiv skibsfart. Danske Rederier har derfor lanceret et nemt overblik over de relevante fonde og støttemuligheder for skibsfarten.