Handelspolitik

Skibsfarten er Danmarks mest globaliserede erhverv. To tredjedele af rederiernes omsætning stammer fra sejlads uden for Europa med USA, Kina, Japan og Afrika som de største markeder.


Sunde konkurrenceforhold verden over er fundamentet for en internationalt arbejdende skibsfart som den danske. Derfor arbejder vi for fri international markedsadgang og fair konkurrence, så dansk skibsfarts globale aktiviteter og vækst fastholdes.


Europa Kommissionen har i de seneste årtier vist stigende forståelse for skibsfartens særlige globale karakter og behovet for internationale løsninger. EU har i flere tilfælde medvirket til at få åbnet markeder og forhindre markedsbegrænsende tiltag. Danske Rederier støtter op omkring en progressiv europæisk handelspolitik, som har til formål at styrke samhandlen med det internationale samfund. 

Danske Rederier søger desuden gennem organisationer som OECD og ICC, internationale rederiorganisationer som ICS og ECSA og gennem bilateral dialog med nationale rederiorganisationer at liberalisere markeder og dæmme op for protektionistiske og handelsskadende tiltag.

 

Danske Rederier støtter derudover bestræbelserne i World Trade Organization (WTO) på at opnå en plurilateral aftale om maritime tjenesteydelser via TiSA, men det er en forudsætning, at denne aftale medfører substantielle liberaliseringer. Alle væsentlige handelsnationer skal være omfattet af en aftale.