Klimapartnerskabet ’Det Blå Danmark’

Carsten Lundager

I efteråret 2019 indgik regeringen et klimapartnerskaber med 13 brancher i Danmark.

Baggrunden for klimapartnerskaberne var, at regeringen har sat et mål om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent frem mod 2030 set i forhold til 1990.

Hertil kommer et ønske om at nedbringe de globale udledninger.

Ét af klimapartnerskaberne blev indgået med Det Blå Danmark, hvor Søren Skou, CEO i A.P. Møller – Mærsk blev udpeget som formand.

Danske Rederier har været sekretariat for arbejdet og været med til at sikre, at 21 forslag til regeringen blev afleveret i marts 2020.

Forslagene er branchens eget bud på, hvordan skibsfarten kan blive klimaneutral i 2050 og levere til den danske målsætning om 70 procent reduktion i 2030.

De 21 forslag fordeler sig på fire kategorier:

  • Energieffektivitet
  • Havne og kystnær skibsfart
  • Grønne brændstoffer
  • Klimadiplomati

Ud af de 21 forslag er seks forslag, som er Det Blå Danmarks egne initiativer.

Det seks initiativer er:

  • Deling af rederiernes big data
  • Fjernelse af ventetiden i havne
  • Partnerskab om testskibe
  • Etablering af et Maritimt Center of Excellence
  • En global forskningsfond finansieret af skibsfarten
  • Koordineret dansk indsats for tiltrækning af EU-midler

To klare målsætninger

Sammen med forslagene beskrev Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark to målsætninger:

Målsætning 1: Klimaneutralitet i 2050, som ikke er baseret på klimakompensation.

Målsætning 2: Det første oceangående nul-emissionsskib skib skal være i kommerciel drift i 2030.

Du kan finde hele rapporten om Det Blå Danmarks forslag til regeringen i venstre side her på siden. Du kan også se en præsentation af rapporten fra bl.a. formand for Klimapartnerskabet og CEO i A.P. Møller – Mærsk, Søren Skou herunder.