Klima

Danske rederier støtter helhjertet op om den klimastrategi, som FN´s internationale søfartsorganisation, IMO, vedtog i 2018. Strategien opstiller mål om, at den internationale skibsfart skal være 40% mere effektiv i 2030 og den samlede udledning skal reduceres til 50% i 2050, sammenlignet med 2008.