Klima

 Danske Rederier har en klar målsætning om klimaneutralitet i 2050 uden brug af klimakompensation. Desuden skal det første oceangående nulemissionsskib være i kommerciel drift i 2030.

 

Det er en ambitiøs målsætning, der rækker længere end FN’s internationale søfartsorganisation, IMO’s, nuværende globale mål om, at den internationale skibsfart skal være 40% mere effektiv i 2030, og den samlede udledning skal reduceres til 50% i 2050, sammenlignet med 2008.

 

Det vidner om, at dansk skibsfart er villig til at gå forrest og tage globalt lederskab, men også om at omstillingen til klimaneutral skibsfart ikke sker fra den ene dag til den anden.