CO2-reduktioner

Støtter international klimastrategi

Danske Rederier støtter helhjertet op om den klimastrategi, som FN’s international søfartsorganisation, IMO, vedtog i 2018. Strategien opstiller mål om, at den internationale skibsfart skal være 40% mere effektiv i 2030 og den samlede udledning skal reduceres til 50% i 2050, sammenlignet med 2008.

 

Regulering der øger innovationen

Danske Rederier vil bidrage aktivt og konstruktivt til udviklingen af de regler og tiltag, som skal indfri strategiens målsætninger. Reglerne bør blandt andet give skibsejerne muligheden for selv at vælge, hvordan de vil nå strategiens mål. Samtidig skal de motivere skibsejerne til at deltage i innovation og afprøvning af ny teknologi.

 

Behov for mere forskning og udvikling

For at nå målet om en 50% reduktion af CO2-udledningen i 2050 må skibsfarten overgå til nye drivmidler og fremdriftssystemer i stor skala. Det kræver en omfattende investering i forskning og udvikling. Danske Rederier mener, at der skal etableres en international forsknings- og udviklingsfond finansieret af industrien.

Nedenfor finder du Danske Rederiers klimapolitik. Her kan du læse mere om organisationens forslag til regulering af CO2-udledningen fra den globale skibsfart.

Læs desuden om studiet bag Danske Rederiers klimapolitik - 'CO2-udledninger fra international skibsfart – mulige reduktionsmål og associerede veje'.