International regulering

International og regional handling skal drive grøn omstilling

For at nå i mål med klimaneutralitet i 2050 kræves en ambitiøs og forpligtende international regulering i IMO, som tilskynder first-movers og samtidig sikrer en level playing field.

Først og fremmest skal man i IMO blive enige om klimaneutralitet i 2050, så alle led i den maritime værdikæde har samme fokus. Der skal nemlig løftes i flok, hvad enten det er fx rederier, havne, energileverandører eller værfter.

Grønne brændstoffer er afgørende for at nå målet om klimaneutralitet. Derfor er det vigtigt, at man globalt bliver enige om regler, der skaber klarhed om brændstoffernes klimaaftryk fra vugge til grav og samtidig sætter krav til, at aftrykket skal være lavest muligt. 

Fremtidens grønne brændstoffer vil være betydelig dyrere end fossile brændstoffer. Derfor skal man i IMO blive enige om en markedsbaseret mekanisme, der udligner prisforskellen mellem fossile og grønne brændstoffer.  

Det lyder kompliceret, men EU har med sin klimapakke, 'Fit for 55' kommet med et bud på, hvorledes man kan tage hånd om udfordringerne.