Miljø

Danske Rederier har for længst erkendt nødvendigheden af at drive virksomhed under hensyn til miljøet. Skibsfarten støtter stram lovgivning og bifalder, at danske rederier anvender ny teknologi, der gør det muligt at operere under hensyn til miljø og klima.

De seneste år har medlemmerne af Danske Rederier investeret milliarder af kroner i nye grønne løsninger, og den aktivitet vil fortsætte i takt med, at nye muligheder og lovkrav viser sig. Det har indtil videre blandt andet betydet et betydeligt fald i CO2-udledningen fra skibsfarten.

Men hvis ny miljøbeskyttende lovgivning skal have effekt, er det afgørende, at reglerne er klare og effektive, og at myndighedernes håndhævelse følger trop.

Navigatingresponsibly.dk

International Maritime Organization

FN's internationale søfartsorganisation, IMO, har i mere end 50 år fastsat internationale standarder og bindende regler om sikkerhed og miljø for skibsfarten. Hovedkvarteret ligger i London, og organisationen arbejder gennem komiteer og underkomiteer, som jævnligt mødes. 174 lande er medlem, og der kan træffes flertalsbeslutninger. Hvis et skib ikke lever op til de internationale regler, kan det være vanskeligt at sejle til andre lande, fordi havnestatskontrollen verden over har myndighed til at tilbageholde skibe, der ikke lever op til IMO`s internationale regler.


Læs mere: IMO.org