Plastik

Plastik hører på ingen måde hjemme i havet. Det udgør en trussel mod havets økosystemer og er skyld i, at tusinder af havpattedyr og omkring en million havfugle dør årligt. Om end kun en lille del af plastikforurening i havet estimeres at stamme fra handelsskibe, er Danske Rederiers holdning klar, og vi støtter flere initiativer, der har taget udfordringen op med at bekæmpe plastik i havet.