Svovl

FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, har vedtaget ambitiøse krav til det tilladte indhold af svovl i skibes brændstoffer. Kravene fører til mindre luftforurening og dermed miljø- og sundhedsmæssige fordele – så længe reglerne overholdes og håndhæves tilstrækkeligt.


I særlige svovlemissionskontrolområder – såkaldte SECA’er – er det maksimale indhold af svovl allerede blevet reduceret til 0,1% pr. 1. januar 2015. Der er blandt andet SECA’er langs kysterne i Nordamerika samt hele Østersøen og Nordsøen.

 

I Danmark har myndighederne sikret en effektiv overvågning og håndhævelse, hvilket har resulteret i, at reglerne i høj grad overholdes.

 

Danske Rederier arbejder for at sikre en lige så effektiv håndhævelse, når de globale regler, der reducerer svovlindholdet fra 3,5% til 0,5%, træder i kraft i 2020.

Nedenfor finder du Danske Rederiers Policy Paper vedrørende svovludledning. Her kan du læse mere om de udfordringer, svovlreduktionskravet medfører for dansk skibsfart.