Offshore

Olie og Gas

Der er olie og gas i den danske del af Nordsøen, og Danmark har indvundet begge dele siden 1972. Produktionen er vigtig for dansk økonomi og skaber arbejdspladser på havet og på land. Der er behov for olie og gas i mange år fremover, og aktivitet i Danmark medfører mindre afhængighed af lande uden for EU.

Danske Rederier arbejder for gode rammevilkår for medlemmer, der er beskæftiget inden for offshore olie og gas, som er Total, Mærsk Drilling og Ineos.

Danske Rederier er en del af et formaliseret samarbejde mellem myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere på offshoresikkerhedsområdet (Offshoresikkerhedsrådet), hvor alle regler og spørgsmål vedrørende offshoresikkerhed drøftes og vedtages.

Danske Rederier sidder også i den europæiske rederorganisation ECSAs (European Community Shipowners’ Associations) Offshoregruppe, som varetager medlemmernes interesser i forhold til EU-reguleringen, herunder også offshoresikkerhedsdirektivet (2013/30/EU), som er fundamentet på sikkerhedsområdet for olie og gas. Direktivet har som formål at forebygge større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og at begrænse konsekvenserne for personer og havmiljø, hvis der alligevel sker en ulykke.

Danske Rederier mener, at offshoresikkerhedsområdet i dag er velreguleret gennem offshoresikkerhedsdirektivet og en række andre EU-direktiver. Fokus bør derfor være på gennemførelse af disse regler fra offshoresikkerhedsområdet, og der ses ikke umiddelbart behov for yderligere regulering.

 

Vind

Regeringen har besluttet, at Danmark skal være omstillet til vedvarende energi i 2050. Vindmøller på havområdet er en stor del af denne målsætning, og dette medfører øgede krav til skibe, der foretager efterforskning af havbunden, installation og vedligehold af vindmøllerne samt af transport af servicemontører ud til vindmøllerne.

Rammevilkårene for disse skibe er gjort attraktive gennem Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og tonnageskatteloven. Det betyder, at maritim offshore er ligestillet med rammevilkårene i konkurrerende søfartsnationer i EU og globalt.

Aktører på offshore vindområdet er bl.a. DEME Offshore, ESVAGT, ZITON, Cadeler, Northern Offshore Service og Maersk Supply Service. Danske Rederier varetager medlemmernes interesser i forhold til at sikre, at de regler, der bliver udarbejdet for serviceskibene, er konkurrencedygtige og fremtidssikrede. Som et led i udviklingen må det forventes, at vindmøllerne på sigt bliver installeret længere til havs, og at de bliver større og derfor kræver, at skibene udstyres med højere kraner.

Da de serviceteknikere, der håndterer installation og vedligehold af vindmøller til havs, ofte ikke er forhyret på skibet eller installationen, de arbejder på, og derfor ellers ville betragtes som passagerer, har FNs søfartsorganisation, IMO, påbegyndt at udarbejde et særligt regelsæt for transport af denne personkategori (”Industrial Personnel”), som tilgodeser denne gruppe. Danske Rederier deltager i de internationale arbejdsgrupper, der fastsætter kravene i det nye regelsæt.