Pirateri

Truslen fra pirater, specielt ud for Øst- og Vestafrika, gør at danske rederier bruger op mod en milliard kroner om året på sikkerhedsforanstaltninger.

En massiv mangesidet indsats har dog nedbragt antallet af kapringer som følge af piratangreb ved Vestafrika betragteligt. Udfordringerne er dog langt fra løst, særligt i Vestafrika, og de bringer fortsat store økonomiske og menneskelige omkostninger med sig for rederierne.

Derfor arbejder Danske Rederier på at komme piratudfordringen til livs. Det sker både gennem deltagelse i politiske fora og møder i relevante politiske organisationer verden over, ligesom Danske Rederier også involverer sig i lokale projekter, hvis formål er at skabe et alternativ til pirateri hos de unge i Somaila og i Vestafrika.

Nedenfor finder du Danske Rederiers uddybende Policy Paper vedrørende pirateri.