Pirateri

Truslen fra pirater, specielt ud for Øst- og Vestafrika gør, at danske rederier bruger op mod en milliard kroner om året på sikkerhedsforanstaltninger.

En massiv mangesidet indsats har dog nedbragt antallet af gidseltagninger som følge af piratangreb i de nævnte områder betragteligt. Udfordringerne er dog langt fra løst, og de bringer fortsat store økonomiske omkostninger med sig for rederierne.

Som følge heraf arbejder Danske Rederier på at komme piratudfordringen til livs. Det sker både gennem deltagelse i politiske fora og møder i relevante politiske organisationer verden over, ligesom Danske Rederier også involverer sig i lokale projekter, hvis formål er at skabe et alternativ til pirateri hos de unge i Somailia og i Vestafrika.

Nedenfor finder du Danske Rederiers uddybende Policy Paper vedrørende pirateri.