Skat og erhverv

For at Danmark kan bevare og styrke sin placering i den global skibsfart, er det helt afgørende, at de erhvervspolitiske rammevilkår i Danmark er internationalt konkurrencedygtige. Vores position gør, at Det Blå Danmark med rederier, værfter, udstyrsproducenter og meget andet kan danne grundlag for mere end 100.000 arbejdspladser i Danmark. Samtidig er skibsfarten Danmarks største eksporterhverv målt i eksportkroner.

Rammevilkårene skal være konkurrencedygtige både i og uden for Europa. Det kræver nemlig ikke meget mere end nogle pennestrøg, hvis rederier ønsker at flytte deres produktionsapparat – skibene – til andre lande. Derfor er det afgørende, at de danske rammer har været konkurrencedygtige. Dertil kommer, at de danske myndigheder har en god forståelse for de internationale vilkår, som dansk skibsfart arbejder under, og rammevilkårene er generelt gode.

Men det er vigtigt løbende at følge udviklingen globalt. Vores konkurrenter udvikler også løbende deres rammevilkår, og derfor skal vi arbejde aktivt for at sikre, at Danmarks konkurrencekraft på det maritime område forbliver intakt. Her har skiftende regeringer brugt vækstteams og benchmarks, som begge er sektorspecifikke redskaber, som har vist sig effektive. Endvidere skal der saneres i unødige regler, hvilket vi arbejder for som medlem af både Virksomhedsforum og regeringens Implementeringsråd.

DIS og tonnageskat

Den typiske konkurrent for danske rederier betaler meget lave skatter og har ganske lave bemandingsomkostninger. Det sidstnævnte er der taget højde for i form af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der indebærer, at lønomkostningerne, som er en af de få variable omkostninger mellem forskellige flag, ikke beskattes i Danmark.

Med hensyn til rederibeskatning blev der i 2001 indført tonnageskat i Danmark. Det samme har de fleste konkurrerende lande, og det er i dag en europæisk standard, som er indført i flertallet af medlemslandene. Til sammen er DIS-beskatning og tonnageskat altafgørende, når det kommer til at bevare dansk skibsfarts internationale rolle. Uden velfungerende ordninger på begge områder ville den danske handelsflåde og aktiviteten i land være langt mindre.

Et særligt opmærksomhedspunkt i den forbindelse er den maritime offshore med olie, gas og havvind. Her giver Danmark ikke konkurrencedygtige rammevilkår, da tonnageskat og DIS-ordningen endnu ikke omfatter alle offshore-aktiviteter. Det har desværre ført til udflagning fra aktiviteter indenfor det felt, som ellers er en dansk styrkeposition.

International beskatning

EU's maritime statsstøtteretningslinjer har siden sommeren 1997 slået fast, at medlemslandene ikke kan yde direkte støtte til rederier, hvilket Danske Rederier bakker op om. Med udgangspunkt i den internationale konkurrencesituation for skibsfarten er det derimod tilladt at lempe de økonomiske byrder særligt med hensyn til beskatning. 

Flashanalyse, offshore gavner yderkommuner

Kontakt

 1. Jakob Ullegård
  Direktør, Danske Rederier
  Mobil:  +45 5115 6008
 2. Jacob K. Clasen
  Direktør, Danske Rederier
  Mobil:  +45 3023 1973

Årsberetning

 1. Danske Rederier Årsberetning 2017