Alle nyheder

12. september 2018

Nyhed

10.000 grænsevagter skal værne om EU’s ydre grænser

Migrationsstrømmene fra Afrika skal stoppes. Derfor vil EU-Kommissionens formand etablere en grænsepatrulje på i alt 10.000 mand, som skal styrke EU’s ydre grænser og dermed fremtidssikre landene mod migrationsstrømme fra især Afrika.

Budskabet var klart, da EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker onsdag morgen afholdt sin årlige tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg:

"Kommissionen foreslår i dag en yderligere styrkelse af 'The European Border and Coast Guard (FRONTEX)' med 10.000 grænsevagter i 2020 for bedre at værne om vores ydre grænser," siger formanden for EU-Kommissionen.

Ganske vist er antallet af migranter faldet betydeligt siden migrations- og flygtningekrisen i 2015. Men for at imødekomme fremtidens demografiske udfordringer, er en sådan styrkelse nødvendig.

"I 2050 vil Afrikas befolkning være på 2,5 milliarder mennesker - hver fjerde person på jorden vil være afrikaner," fortsætter Juncker.

Hos Danske Rederier byder man EU-Kommissionens forslag velkommen, da netop migrationsstrømmene har givet anledning til kritiske situationer i Middelhavet de seneste år.

"Det er rigtig positivt, at EU-Kommissionen ønsker at styrke de ydre grænser. Der er behov for en politisk løsning nu. Vores forhåbning er, at incitamentet for at krydse den farefulde færd over Middelhavet vil blive mindre, ligesom vi håber på færre kritiske situationer, hvor danske handelsskibe opsamler nødstedte mennesker i overfyldte både," siger Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier. 

I 2014 var danske handelsskibe med til at redde over 3.000 bådflygtninge, som var i havsnød på Middelhavet. Selv om antallet er mindsket betragteligt, oplever handelsskibe i Middelhavet fortsat at måtte træde til i nødssituationer. I 2018 har der været flere eksempler på, at de nærliggende havne, som er forpligtet via internationale konventioner til at tage migranterne i land, har nægtet, og flere skibe har måtte tilbringe flere dage på havet, mens man ventede på politisk handling til lands.

”Den opgave er et handelsskib overhovedet ikke gearet til. De har hverken de nødvendige forsyninger eller ressourcer til at samle hundredevis af nødstedte migranter op fra havet. Det gør handelsskibene fordi man er juridisk og moralsk forpligtet til det, og derfor mangler vi stadig en klar garanti for, at et handelsskib kan landsætte migranterne hurtigst muligt og på sikker vis," siger Maria Skipper Schwenn. 

EU-Kommissionens forslag omkring øget grænsebevogtning står ikke alene, når det kommer til at løse migrationsproblematikken. I sin tale bekendtgjorde Jean-Claude Juncker, at man ønsker at lave en økonomisk partnerskabsaftale med Afrika, der - via øget samhandel og finansielle støtteordninger - har til hensigt at skabe vækst og op imod 10 millioner arbejdspladser.