Aftale om EU's CO2-kvoter udelader skibsfarten for nu

10.11.2017 Nyhed

Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande blev natten til torsdag enige om en revision af EU’s system for handel med CO2-kvoter. Aftalen udelader indtil videre skibsfarten for i stedet at give IMO ansvaret, hvilket Danske Rederier bakker op om.

Efter lange forhandlinger til langt ud på natten blev der enighed om en aftale om EU’s CO2-kvotehandelssystem. Det er relevant for skibsfarten, da det fra starten var et stærkt ønske fra Europa-Parlamentet at inkludere skibsfarten i kvotesystemet fra 2023 i tilfælde af utilstrækkelige fremskridt i IMO’s eget arbejde med sin CO2-strategi.

 

Det har hele tiden været en prioritet for Danske Rederier at få rettet op på Parlamentets krav om EU-enegang i strid med forhandlingerne i IMO. Det lykkedes med den nye aftale, som giver IMO ansvaret til at komme med en ambitiøs aftale i 2023. Først herefter vil EU skulle sætte ind, hvis der ikke sket er tilstrækkelige fremskridt.

 

”Vi er meget tilfredse med, at de to processer nu er tilpasset hinanden i stedet for, at EU skulle kortslutte det igangværende IMO-arbejde. Så vi vil gerne kvittere for, at EU her har fundet den rette linjeføring,” siger Casper Andersen, EU-chef i Danske Rederier.

 

Parlamentet har længe været utilfreds med tempoet og ambitionerne i IMO forhandlingerne, og presser derfor løbende på ved at foreslå egne initiativer. Presset er nu på IMO til at levere en ambitiøs strategi, men nu har IMO-landene fået tiden til det,” tilføjer Casper Andersen.

 

Deadlines for IMO’s arbejde med en global klimastrategi

April 2018: Vedtagelse af en indledende strategi for omfattende emissionsreduktioner fra skibe. Herunder fastlæggelse af ambitionsniveauer og korte, mellemlange og langsigtede tiltag

Forår 2023: Vedtagelse af en revideret strategi.

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

 1. Rasmus Bebe
  Pressechef, Danske Rederier
  Mobil:  +45 2116 6419
 2. Casper Andersen
  Sekretariatschef, Danske Rederier
  Telefon:  +32 28 80 16 93
  Mobil:  +32 (0)491 19 16 95