Alle nyheder

10. november 2017

Nyhed

Aftale om EU's CO2-kvoter udelader skibsfarten for nu

Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande blev natten til torsdag enige om en revision af EU’s system for handel med CO2-kvoter. Aftalen udelader indtil videre skibsfarten for i stedet at give IMO ansvaret, hvilket Danske Rederier bakker op om.

Efter lange forhandlinger til langt ud på natten blev der enighed om en aftale om EU’s CO2-kvotehandelssystem. Det er relevant for skibsfarten, da det fra starten var et stærkt ønske fra Europa-Parlamentet at inkludere skibsfarten i kvotesystemet fra 2023 i tilfælde af utilstrækkelige fremskridt i IMO’s eget arbejde med sin CO2-strategi.

 

Det har hele tiden været en prioritet for Danske Rederier at få rettet op på Parlamentets krav om EU-enegang i strid med forhandlingerne i IMO. Det lykkedes med den nye aftale, som giver IMO ansvaret til at komme med en ambitiøs aftale i 2023. Først herefter vil EU skulle sætte ind, hvis der ikke sket er tilstrækkelige fremskridt.

 

”Vi er meget tilfredse med, at de to processer nu er tilpasset hinanden i stedet for, at EU skulle kortslutte det igangværende IMO-arbejde. Så vi vil gerne kvittere for, at EU her har fundet den rette linjeføring,” siger Casper Andersen, EU-chef i Danske Rederier.

 

Parlamentet har længe været utilfreds med tempoet og ambitionerne i IMO forhandlingerne, og presser derfor løbende på ved at foreslå egne initiativer. Presset er nu på IMO til at levere en ambitiøs strategi, men nu har IMO-landene fået tiden til det,” tilføjer Casper Andersen.

 

Deadlines for IMO’s arbejde med en global klimastrategi

April 2018: Vedtagelse af en indledende strategi for omfattende emissionsreduktioner fra skibe. Herunder fastlæggelse af ambitionsniveauer og korte, mellemlange og langsigtede tiltag

Forår 2023: Vedtagelse af en revideret strategi.