Alle nyheder

04. maj 2018

Nyhed

Anbefalinger til ny havnelov ikke nok

Med et ønske om at få klarere linjer omkring ejerstrukturer og udfordringer med offentligt opgavetyveri har et ekspertudvalg netop barslet med anbefalinger, som nu skal behandles politisk. Danske Rederier synes, at der er gode takter i anbefalingerne, men ikke nok til at alle problemerne adresseres.

For mere end et år siden nedsatte transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen et ekspertudvalg, som skulle komme med anbefalinger til en ny havnelov i 3. kvartal 2017. Efter lang tids venten kom udvalget så med sine anbefalinger den 4. maj. De er endnu ikke diskuteret i regeringen, fortæller ministeren.

”Der er indledt en proces i regeringen, hvor udvalgets rapport skal drøftes, og jeg vil derfor først tage konkret stilling til udvalgets anbefalinger, når denne drøftelse er færdig,” siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse om anbefalingerne.

Anbefalingerne følger i kølvandet på flere sager, hvor havne i strid med den eksisterende havnelov har konkurreret med private aktører. Da det i dag er havnenes kommunale ejere, som står for at drage konsekvensen af overtrædelserne, er der ikke sket stort i den forbindelse. Det har udstillet den nuværende havnelovs mangel på såvel konsekvens som på et værn mod offentligt opgavetyveri.

Det problem løser de nye anbefalinger kun halvvejs. Ikke desto mindre glæder Danske Rederier sig over, at anbefalingerne ligger op til, at der nu kommer en egentlig klageinstans, som vil få en vifte af sanktionsmuligheder til rådighed, hvis der igen skulle ske overtrædelse af havneloven.

”Det er vigtigt, at der i en revision af havneloven indføres mærkbare konsekvenser i tilfælde af overtrædelser. Det har vi efterlyst, og derfor er det godt nyt, at ekspertgruppen vil lave et egentligt klageorgan for havnene, som samtidig skal have håndfaste sanktionsmuligheder. Det er der tydeligvis brug for,” siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

Desværre gør ekspertudvalget i anbefalingerne ikke noget ved de geografisk og historisk betingede særrettigheder (såkaldte Grandfather Rights), som bruges af enkelte havne til at konkurrere med private aktører. Tværtimod understreges det i anbefalingerne, at rettighederne skal fastholdes og, at andre havne tilmed får adgang til de samme muligheder, hvis markedet ikke er effektivt. Hvad det så præcis indebærer, har ekspertgruppen desværre valgt ikke at tage stilling til.

Det står i skærende kontrast til regeringens syn på offentligt opgavetyveri, som blev fremsat meget klart i udspillet 'Fair og lige konkurrence' så sent som i september 2017. Her hed det blandt andet, at ”Regeringen vil sørge for, at det offentlige ikke konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver for det offentlige …”. Danske Rederier ser frem til, at regeringen tager politisk stilling til, om man vil løse problemet med nogle havnes opgavetyveri ved at give alle havne adgang til de geografisk og historisk betingede særrettigheder:

”Det er helt tydeligt, at nogle havne har haft svært ved at administrere deres geografisk og historisk betingede særrettigheder. Derfor er det nødvendigt, at der gribes ind overfor offentlige virksomheders mulighed for at konkurrere med private. Jeg glæder mig over, at Ole Birk Olesen meget klart pointerer, at regeringens linje ikke er den samme som ekspertudvalgets, for der er oplagt brug for en politisk stillingtagen på det felt, så offentligt opgavetyveri forhindres,” siger Jakob Ullegård.

Læs mere her