Alle nyheder

27. februar 2019

Nyhed

Ansatte i Det Blå Danmark skaber stor værdi for Danmark

Når man arbejder i Det Blå Danmark, skaber man mere end dobbelt så meget værdi til samfundsøkonomien, som en gennemsnitligt beskæftiget dansker. Det viser ny rapport.

For hver beskæftiget skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så høj en værdi som den gennemsnitlige dansker.

Det er konklusionen af en netop offentliggjort rapport, som bærer navnet ”Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2018”, som blandt andet viser, at Det Blå Danmark skaber dobbelt så meget bruttoværditilvækst som gennemsnittet i dansk økonomi.

Rapporten er udarbejdet af COWI for Søfartsstyrelsen og kortlægger beskæftigelsen i Det Blå Danmark samt beskriver branchens betydning for dansk økonomi.

 

”Tallene for værdiskabelse, aflønning og geografisk spredning viser tydeligt, at det giver mening at satse på flere arbejdspladser i vores industri. Navnlig i en situation, hvor der er rift om den danske arbejdskraft”, siger direktør i Danske Rederier Jacob K. Clasen.  

 

Rapporten viser, at værdien af den samlede produktion i Det Blå Danmark lander på 327 mia. kroner. Dermed tegner de 96.000 direkte og indirekte beskæftigede  i Det Blå Danmark sig for 6,5 procent af det danske bruttoværditilvækst og hele 27 procent af dansk eksport.

Den største produktionsværdi skabes inden for skibsfart, som står for mere end halvdelen af produktionsværdien i Det Blå Danmark, efterfulgt af udstyrsbranchen og hjælpevirksomheder.

 

”Søfart er i den grad en global industri, og de nye tal fra Søfartsstyrelsen bekræfter, at danske rederier opretholder aktivitetsniveau trods uroen på det globale marked” siger Jacob K. Clasen.

 

Derudover viser rapporten, at gennemsnitslønnen i Det Blå Danmark med 460.000 kr. om året er 133.000 kr. mere end den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark.

Her er det medarbejdere i olie- og gasbranchen, der løber med den højeste gennemsnitsindkomst, mens ansatte inden for skibsfart tegner sig for den næsthøjeste løn.