Alle nyheder

21. august 2019

Debat

Behov for nye løsninger

Af

CO2-udledningen fra den globale skibsfart skal reduceres med 50 pct. i 2050. Det har de 179 lande i FN's internationale maritime organisation, IMO, enstemmigt vedtaget med stor opbakning fra rederibranchen selv.

 

Mere end 80 pct. af verdens handelsvarer transporteres med skib, og samtidigt står skibsfarten for lidt over 2 pct. af verdens samlede CO2-udledning. Det svarer til Tysklands samlede udledning. Selvom søtransport er relativt energieffektiv og udleder langt mindre CO2 per transporteret vare sammenlignet med andre transportformer, er det naturligt, at der også fokuseres på at reducere skibsfartens udledninger.

 

Derfor arbejder IMO nu på at udmønte strategien i konkrete tiltag, der skal gælde fra 2023 – eksempelvis krav til nybyggede skibe. I mellemtiden fortsætter arbejdet med den grønne omstilling ufortrødent.

 

Allerede påtaget ansvar

 

Skibsfarten og dens samarbejdspartnere bærer en stor del af ansvaret for egen omstilling, og i Danmark arbejder vi hver dag for en mere klimavenlig skibsfart.

 

Det er nemlig ikke nok at lovgive om reduktionsmålsætningerne. Der er også behov for nye løsninger. Der findes i dag ikke teknologier, der muliggør de påkrævede CO2-reduktioner, når skibsfarten også i fremtiden skal kunne fragte de varer, som vi alle er afhængige af. Derfor skal alle i og omkring erhvervet aktiveres i jagten på de større og mindre tiltag, der leder frem mod CO2-neutralitet i skibsfarten.

 

Over de sidste 10 år er den totale mængde af udledte drivhusgasser fra skibsfarten reduceret med næsten 10 procent, selvom verdenshandlen er steget betydeligt i samme periode. Det kan tilskrives tiltag såsom optimeringer af skibets design i forhold til skrog, stævn og propeller, samt operationelle tiltag som optimering af fart- og ruteplanlægning, der til sammen reducerer brændstofforbruget, og dermed klimapåvirkningen, betydeligt. Vil vi i mål, er vi dog nødt til at kigge på nye fremdriftsformer og ikke-fossile brændstoffer, der kan facilitere den endelige omstilling til CO2-neutralitet.

 

Hos Danmarks Skibskredit og Danske Rederier har vi en del af ansvaret for, at skibsfarten når reduktionsmålet i 2050. Mens Danske Rederier med sine medlemmer jagter det CO2-neutrale skib, og ikke mindst de private og offentlige forskningsmidler, der skal gøre ambitionen herom mulig, har Danmarks Skibskredit sammen med en række internationale banker lanceret de såkaldte Poseidon Principles, der skal skabe gennemsigtighed om klimapåvirkningen fra de skibe, bankerne finansierer.

 

Banker deltager

 

Med Poseidon Principles vil de deltagende banker fra 2021 begynde at offentliggøre i hvor høj grad de skibe, de finansierer, følger IMO's mål om gradvist at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2050. Hermed får bankerne et stærkt incitament til at finansiere mere klimavenlige skibe, og dermed rykker klimadagsordenen for alvor ind i bankernes maskinrum – og ad den vej ud til rederikunderne fra ind- og udland.

 

I alt 11 internationale shippingbanker, der samlet repræsenterer 20 pct. af finansieringsmarkedet, var med, da Poseidon Principles blev lanceret i New York i juni. Forventningen er, at flere vil tilslutte sig, og at principperne kan sætte en ny global standard, som for fremtiden vil påvirke långivningen til hele erhvervet, og dermed få størst mulig positiv effekt.

 

Danmarks Skibskredit og Danske Rederier glæder sig over Poseidon Principles, der har potentialet til at få endnu flere klimavenlige skibe ud på havene endnu hurtigere. Dermed ikke sagt, at skibsfinansiering bliver revolutioneret fra den ene dag til den anden, men med principperne sendes et signal til alle långivere til skibsfarten om, at de i de kommende år vil være nødt til at arbejde tæt sammen med deres kunder for at aktivere dem på den grønne dagsorden og sammen skabe en endnu mere bæredygtig skibsfart.