Alle nyheder

06. maj 2021

Nyhed

Billigere billetter og hjælp til eksporten

Med sit udspil til en sommer- og eksportpakke lægger regeringen op til at afsætte midler til både billigere indenrigsrejser over sommeren og hjælp til eksporten. Danske Rederier bakker op om begge dele.

Med 205 millioner kroner vil regeringen igen i år give danskerne mulighed for at rejse billigere rundt i sommerlandet. Detaljerne skal nu forhandles på plads med Folketingets partier, og fra Danske Rederier kommer der forud for de forhandlinger et ønske om, at støtten til de billigere rejser bliver fleksibel:

 

”Det er en stor hjælp for øerne, at færgerne nu efter alt at dømme får mulighed for at tilbyde billigere

billetter. Sidste år blev ø-færgerne fyldt helt op af glade sommergæster, som kunne sejle gratis med færgerne. I år er det vigtigt, at der bliver fleksibilitet i ordningen, så man lokalt kan beslutte, hvordan støtten skal bruges, så pengene får størst effekt,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

 

Frygter flaskehalse hos færgerne

I øjeblikket sejler færgerne stadig med en række COVID-19 relaterede restriktioner og afstandskrav. Det betyder, at de ikke kan have så mange passagerer om bord som normalt. Derfor kan man frygte flaskehalse hos færgerne, når der kommer billigere billetter.

 

”Lige så positivt det er med støtte til billigere billetter, lige så vigtigt er det, at vi udfaser restriktioner og afstandskrav, så færgerne kan skrue op for kapaciteten. Halvfyldte færger er hverken godt for rederierne eller turismeerhvervene på øerne, så lad os få kapaciteten op,” siger Jacob K. Clasen.

 

Støtte til eksporten

Med regeringens udspil til sommer- og eksportpakken er der også afsat 575 mio. årligt de næste tre år til at styrke Danmarks eksport.

 

Hos rederierne håber man, at partierne i forhandlingerne vil finde midler til at fortsætte ordningen for besætningsskift, målrette midler til maritime formål i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og endelig en styrkelse af Danmarks arbejde i FN’s søfartsorganisation, IMO.

 

”Det er ekstremt vigtigt, at eksportvirksomhederne kommer så godt og bæredygtigt ud af coronakrisen som muligt. Jeg er derfor særligt glad for at se, at der er afsat penge til at realisere ønskerne fra de nedsatte genstarts-teams, herunder det for Det Blå Danmark” siger Jacob K. Clasen.

 

Fakta:

Sidste års sommerpakke gjorde det gratis for gående og cyklister at rejse med indenrigsfærger i juli. Knap 1,1 millioner personer valgte at tage imod tilbuddet, og knap 162.000 (161.696) cykler blev medtaget på rejsen.