Alle nyheder

05. oktober 2018

Nyhed

CETA lægger godt fra land

Nye beregninger peger på, at sidste års handelsaftale mellem EU og Canada, CETA-aftalen, har haft positive indvirkninger på samhandlen kontinenterne imellem og øget eksporten fra EU til Canada markant. Det kan mærkes i rederierne.

Sidste års afskaffelse af stort set alle toldsatser har forbedret virksomhedsklimaet mellem Canada og EU, hvilket har øget eksporten fra EU over Atlanten til Canada mærkbart. Canada er Danmarks 13. største handelspartner, og der eksporteres sammenlagt for 7,5 mia. kr. om året til Canada.

I sidste uge mødtes EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, med Canadas handelsminister, James Gordon Carr, i Montréal. Anledningen til mødet var markeringen af årsdagen for CETA-aftalens (Comprehensive Economic Trade Agreement) foreløbige ikrafttrædelse. Selvom det stadig er for tidligt at konkludere aftalens nøjagtige effekter, gav mødet anledning til at diskutere de foreløbige positive implikationer af CETA's ikrafttrædelse.

“Handelsaftalen mellem EU og Canada har nu været i luften i et år. Jeg er glad for de fremskridt, vi har nået på nuværende tidspunkt. De tidlige resultater af samarbejdet viser, at der er masser at fejre allerede på nuværende tidspunkt. Overordnet set er eksporten steget, og mange erhverv har sågar set en stor stigning i eksporten. Det er gode nyheder for europæiske virksomheder – store som små," siger handelskommissær Cecilia Malmström.

CETA’s foreløbige ikrafttrædelse har afskaffet næsten alle toldbarrierer, hvilket især gavner danske små- og mellemstore virksomheders eksport til Canada samt den danske landbrug- og fødevaresektor. Der bliver desuden transporteret en større mængde gods mellem kontinenterne, hvilket gavner søfartserhvervet. Ifølge Europa-Kommissionens foreløbige beregninger er EU’s samlede eksport til Canada steget med syv pct. i første halvår af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.

Hos Mærsk Line glæder man sig over de foreløbige positive tegn fra CETA-aftalen:

”At handelsaftalen mellem EU og Canada nu ser ud til at øge eksporten mellem de to parter, er gode nyheder. CETA letter utvivlsomt arbejdet for både europæiske og canadiske eksportører. Vi har over de seneste år set øget handel mellem Canada og Europa og har som konsekvens introduceret en ny rute mellem Montreal og Europa”, siger Karsten Kildahl, Regionschef for Europa, Maersk.

Den markante stigning i rederiernes aktivitet i Canada kan ikke alene tilskrives handelsaftalen, men den har dog en vigtig betydning, mener direktør i Danske Rederier Jacob K. Clasen.

”Aftalen med Canada er et benchmark for fremtidige EU-handelsaftaler. Ser vi på de verserende konflikter mellem USA og dets internationale handelspartnere, understreger det vigtigheden af aftaler som CETA. Handelsaftaler har generelt en positiv indvirkning på eksporten landene imellem. Derfor er det vigtigt, at EU fortsat presser på for at sikre de bedste handelsaftaler for europæisk erhvervsliv,” siger Jacob K. Clasen.

Ud over lettelse af samhandelen har CETA sikret en forbedret markedsadgang for maritime aktiviteter i form af adgang til sandsugning, håndtering af tomme containere og ’feeder-aktiviteter’ mellem Halifax og Montréal.