Alle nyheder

30. september 2019

Nyhed

Countdown til skrappere svovlregler

Den 1. januar 2020 indtræder et paradigmeskift inden for global skibsfart.

For når nytårsklokkerne om tre måneders tid ringer det nye år ind, træder nye strengere svovlregler samtidig i kraft. Herefter må skibe kun sejle på brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre skibet har installeret en såkaldt scrubber, der renser røgen for svovl. Det er en signifikant reduktion fra de nuværende 3,5 procent.

”Det er en kæmpe gamechanger for skibsfarten, men de danske rederier har længe arbejdet målrettet på at blive klar til at overholde de nye regler. Det har krævet strategiske overvejelser, investeringer og mandetimer. Nu går vi ind i den sidste afgørende fase,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

I Nordsøen, Østersøen samt farvandet omkring Nordamerika er der allerede i dag endnu skrappere svovlregler. I de såkaldte SECA-zoner må skibene kun sejle med brændstof, der har 0,1 procent svovl.

Men da de danske rederier har 2/3 af deres aktivitet uden for Europa, har det ifølge Maria Skipper Schwenn også været afgørende at sikre en robust og effektiv håndhævelse af de nye regler på internationalt niveau.

”Danske Rederier har fra start bakket op om indførslen af de nye svovlkrav, da svovlreduktionen vil gavne både sundhed og miljø på hele kloden. Men det er helt afgørende, at reglerne følges op med et effektivt, ensartet og globalt håndhævelsessystem, som indeholder hårde sanktioner over for rederier, der snyder. Det er den eneste måde, vi kan sikre lige konkurrencevilkår for alle samt opnå den miljøgevinst, som reglerne skulle give,” siger Maria Skipper Schwenn.

Den nye lavsvovlsolie forventes at blive omkring 200 US dollars dyrere per ton end det brændstof, skibene sejler på i dag. Det betyder, at man kan spare  i omegnen af 6 mio. kroner på en returfart fra Japan til Europa, hvis man snyder og bruger det brændstof med mere svovl end de nye regler tillader.

Danske Rederier har for at sætte fokus på de nye svovlregler sat en nedtæller på hjemmesiden www.danishshipping.dk

FACTS

1. januar 2020 skal det årlige forbrug på mere end 250 millioner ton HFO (Heavy Fuel Oil med 3.5 pct. svovl) omlægges til svovlfattige brændstoffer

2.700 skibe forventes at have røggasrenseanlæg (scrubbers) installeret 1. januar 2020 og kan dermed fortsætte med at bruge HFO.

Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye svovlregler, der er blevet vedtaget i FN's internationale søfartsorganisation, IMO.

På dansk opfordring har IMO vedtaget det såkaldte Carriage Ban. Det medfører, at det er forbudt at have brændstof om bord med en højere svovlprocent end 0,50 pct. med mindre man har en scrubber installeret. Forbuddet betyder, at håndhævelsen bliver mere simpel og effektiv.