Alle nyheder

19. november 2021

Nyhed

Danmark bør få central plads i IMO

Om få uger er der valg til IMOs council. I dag havde Søfartsstyrelsen derfor inviteret en lang række ambassadører til ”valgmøde” i Danske Rederiers lokaler for at høre, hvorfor Danmark bør have en plads i den vigtige bestyrelse.

Når 174 medlemsstater skal blive enige om nye tiltag og ny regulering i FNs søfartsorganisation, IMO, ligger der et stort arbejde forud.

 

Og en stor del af det koordinerende og strategiske arbejde foregår i IMO’s council, som er en slags bestyrelse for IMO. Her vælges medlemmerne for to år ad gangen, og der er valg i midten af december. Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth understreger vigtigheden af at blive valgt ind i IMO-council:

 

”De kommende år bliver definerende for skibsfartens udvikling og fremtid. Ikke mindst i forhold til klimadagsordenen og brugen af  moderne teknologi og digitalisering. Derfor er det helt afgørende, at IMO som skibsfartens globale omdrejningspunkt er på forkant med udviklingen og effektivt formår at levere løsninger, som fremmer kvalitetsskibsfart på tværs af verden og i samarbejde med erhvervet. Det vil vi bruge vores plads Rådet til at arbejde for.”

 

I dag havde Søfartsstyrelsen samlet 42 ambassadører og repræsentanter fra ambassaderne for at gøre opmærksom på, at Danmark igen stiller op til IMO’s council, og hvorfor staterne bør stemme på Danmark.

 

”Vi er en stor søfartsnation, som står for kvalitetsskibsfart og solidt arbejde i IMO. Jeg synes, at det er helt naturligt, at Danmark er repræsenteret de steder, hvor reglerne for den globale skibsfart koordineres og besluttes, og derfor har jeg i dag opfordret til, at landene giver Danmark en stemme,” siger Anne H. Steffensen og fortsætter:

 

”Jeg oplever, at landene ved, at Danmark har en stor stemme i international søfart, og at vores ambitioner og diplomatiske evner er efterspurgte. Så jeg tror og håber på, at Danmark bliver siddende i IMO’s council.”

 

Danmark har været medlem af rådet i IMO siden 2001, og i en kommende valgperiode har Danmark bl.a. som mærkesager:

 

  • at understøtte brugen af moderne teknologi og digitale løsninger
  • effektiv håndhævelse af IMO instrumenter
  • reduktion i drivhusgasudledning fra skibe
  • at sikre et generelt højt niveau af sikkerhed til søs